Inschrijvingsgeld Belgische studenten moet gekoppeld worden aan lening

Inschrijvingsgeld Belgische studenten moet gekoppeld worden aan lening

Studenten en LeningenAls het van André Oosterlinck, oud-rector van de KU Leuven, afhangt krijgen we in België in de toekomst een systeem zoals bijvoorbeeld in Amerika het geval is. Wanneer het inschrijvingsgeld van hogescholen en universiteiten blijft stijgen, moeten studenten de mogelijkheid krijgen om geld te lenen ter financiering van hun studies.

Studenten en geld lenen

André Oosterlinck is geen onbekend figuur in de academische wereld. Gedurende verschillende jaren leidde hij één van de grotere Belgische universiteiten namelijk de KU Leuven, en nu nog heeft hij impact met zijn speeches en voordrachten. In het buitenland, zoals bijvoorbeeld Amerika of Zwitserland, zijn studieleningen een alledaags gegeven. Studenten lenen er geld tegen een lage intrestvoet om hun studie, schoolboeken en kot te kunnen financieren. De lening heeft een variabele looptijd, afhankelijk van de duur tijd van de studies waarvoor geopteerd wordt. De terugbetaling van de lening start na de studies wanneer de student of studente “echt” geld verdient. Nadeel van een dergelijk systeem is dat studenten starten met een historische schuldenlast. In plaats van te kunnen starten aan een eigen gezin en huis, behoren de studenten gedurende verschillende jaren maandelijks een niet onaardige som af te dragen voor iets uit het verleden.

Belgische universiteiten

De Belgische universiteiten gaven aan na te denken over het concept. Anderzijds willen ze de strijd niet opgeven om na te denken over andere vormen om het hogere inschrijvingsgeld te compenseren. De studenten en studentenverenigingen op hun beurt zijn dan weer fel gekant tegen het concept van studieleningen. Want als je dan afstudeert, moet je meteen iets gaan afbetalen, wat voor een serieuze financiële kater kan zorgen. Daarenboven zou het een impact hebben op de studiekeuze van veel studenten. Meer studenten zouden opteren voor een beroep waarmee ze na de beëindiging van hun studies snel hun lening kunnen aflossen, in plaats van te opteren voor hun droomberoep en studierichting.

André Oosterlinck is niet alleen in zijn visie tot een verhoging van het inschrijvingsgeld en bijhorende concept van studiefinancieringen. Roger Blanpain, eveneens een figuur uit de KU Leuven, is voorstander van een substantiële verhoging van het inschrijvingsgeld aan de universiteit, bijvoorbeeld van 600 tot 1.500 euro per jaar. Blainpain deed deze uitspraak naar aanleiding van Vlaamse regeerakkoord waarin met name afgesproken is om de dotaties aan de universiteit te verlagen en de instellingen de mogelijkheid zouden krijgen op te dragen deze verminderingen te compenseren met een verhoging van het inschrijvingsgeld.

Inschrijvingsgeld Belgische studenten moet gekoppeld worden aan lening
3 (60%) 2 stemmen

Related Posts
Meer in Leningen
Gouden tip: los vervroegd je woningkrediet af

Nu de intrest op de Belgische spaarboekjes historisch laag staat, kan een vervroegde aflossing van de hypotheek een schot in...

Sluiten