Jonge gezinnen krijgen moeilijker lening voor eigen woning

Jonge gezinnen krijgen moeilijker lening voor eigen woning

Jonge gezinnen krijgen anno 2014 steeds moeilijker een lening voor de aankoop van hun woning. Banken vereisen dat hun ouders, die doorgaans financieel draagkrachtiger zijn, mee lenen voor de aankoop van de woning. Het gaat daarbij om bedragen van om en bij de 10 procent. Anders krijgen de gezinnen geen hypothecaire lening.

Hypothecaire lening jong gezinnenZo blijkt uit een onderzoek en bijhorend persartikel van De Standaard in samenwerking met Immotheker. Jonge gezinnen van tussen de 20 en 25 jaar staan aan de start van hun carrière en hebben nog niet dezelfde verdiensten en spaarreserve als hun ouders. Jonge gezinnen hebben het in tijden van crisis ook moeilijk om dezelfde job te houden, en überhaupt zelfs over een job te beschikken. Daarom stellen veel hypotheekverstrekkers zich niet langer tevreden met de klassieke borgstelling door ouders. Banken vereisten nu dat de ouders voor 10 procent mede-eigenaar worden van de woning en voor hetzelfde percentage de lening onderschrijven. Op die manier beschikken banken over een extra zekerheid tot terugbetaling van hun ter beschikking gestelde som.

Waarom is lenen voor jonge gezinnen moeilijk?

Doordat de wetgeving rond de persoonlijke borgstelling in 2010 verstreng werd, behoorden banken op zoek te gaan naar een nieuwe zekerheidsstelling. Voordien kon er soepel met het model van de borgstelling geswitched worden. Sinds 2010 behoort een persoonlijke borgsteller zelf een economisch belang te hebben bij de vlekkeloze aflossing vooraleer hij kan aangesproken worden. Het feit dat het gaat om de moeder of vader van het ontlenende kind, wordt niet zo eenvoudig meer aanvaard. Banken kiezen bewust voor het percentage van tien procent omdat zo het fiscale karakter van de lening voor de ontleners gunstig blijft. Bij grotere deelnamesommen zou het fiscaal gunstig karakter van de lening voor de kinderen verdwijnen.

Hoewel het percentage van 10 procent een klein risico lijkt, mag het praktisch effect niet verwaarloosd worden. Doordat de ouders mede-eigenaar worden van de woning, en mede-ontlener kunnen ze ook aangesproken worden voor de ontleende som. In de praktijk kunnen de ouders dus aangesproken worden voor het hele openstaande saldo van de hypotheek. “In de praktijk belandt het risico van de woonlening integraal bij de ouders”, aldus de tekst van De Standaard.

Jonge gezinnen krijgen moeilijker lening voor eigen woning
4 (80%) 2 stemmen

Related Posts
Wanneer lening herzien?
Wanneer lening herzien? ( 23 apr,2017 )
Meer in Leningen
Geld Lenen aan kinderen of andere familieleden

Geld lenen aan familieleden blijft een hekel punt. Er zijn verschillende voorbeelden van goede familiale verhoudingen die om financiële redenen...

Sluiten