Kortere leningen populairder dan ooit

Steeds meer Belgen opteren voor een kortere looptijd om hun nieuwe woning te financieren. Tijdens 2015 opteerden bijna de helft van alle kopers (44%) om zijn/haar woning te bekostigen via een hypothecaire lening op maximum 15 jaar. Een andere vaststelling is dat de gemiddelde hypothecaire kredietnemer ouder is dan pakweg 10 jaar geleden. Zo stelt althans de Confederatie van Immoberoepen (CIB Vlaanderen) in haar rapport op basis van de de jaarlijkse cijfers van de Centrale voor het krediet aan particulieren (CKP).

Cijfers

Kortere leningen populairder dan ooitHet jaar 2015 was voor de Belgische hypotheekmarkt allesbehalve een slecht jaar. Op basis van de cijfers van de CKP blijkt dat in 2015 voor in totaal 25,96 miljard euro aan hypothecaire leningen werd afgesloten. Dat cijfer is slechts een fractie minder dan het cijfer van het jaar 2014, waar voor een recordaantal euro’s hypothecaire leningen werden toegestaan. De verwachtingen voor 2015 waren evenwel niet rooskleurig, aangezien de Vlaamse vastgoedmarkt meer en meer verzadigd werd en er tijdens het vierde kwartaal van 2014 een immense stijging was geweest van het aantal hypothecaire kredieten.

In 2015 was vooral de toestroom naar kortere leningen merkbaar. In 2015 opteerden exact 43,92% van de gezinnen voor een lening tot 15 jaar. In 2011 daartegenover opteerden 27,59 van de kredietnemers voor een hypothecaire lening tussen de 10 en 15 jaar. 18,59% opteerden om de aflossingen nog sneller te verrichten en tekenden in op een lening van maximum 10 jaar.

Oorzaak hypothecaire lening met kortere looptijd

Volgens de CIB Vlaanderen kunnen er drie oorzaken van deze toename in de vraag naar kortere kredieten onderscheiden worden.

In de eerste plaats bleek 2015 voornamelijk het jaar van de herfinancieringen. Uit de cijfers bleek dat er in 2015 meer dan 82.000 externe herfinancieren werden afgesloten. Dergelijke “externe” herfinancieringen doelen op de situatie waarbinnen een kredietnemer besluit de hypotheek bij kredietgever A vervroegd te beëindigen om dit bij kredietgever B onder te brengen. Een tweede verklarende factor schuilt binnen de terughoudendheid van banken om leningen op de lange termijn toe te staan. In 2015 had slechts 5% van de hypothecaire leningen een looptijd van meer dan 25 jaar. Leningen boven de 30 jaar werden zelfs zo goed als onbestaande (0,37%). Ter vergelijking met de cijfers van 2011: toen opteerden nog bijna 18% van de kredietnemers voor een hypothecaire lening tussen de 25 en 30 jaar. 6% van de gezinnen opteerden toen voor een lening op meer dan 30 jaar.

Een derde reden en laatste reden ligt bij de woonstkeuze van kredietnemers. Startende gezinnen kiezen steeds vaker voor een bescheiden woning die ze zelf of met de hulp van een aannemer verbouwen. Later, wanneer de starterswoning afbetaald is, kunnen ze deze woning verkopen en investeren in een grotere droomwoning.
Hypothecaire kredietnemer wordt ouder

Ouder

Het feit dat hypothecaire kredietnemers steeds ouder worden is een andere opvallende vaststelling. Het aandeel 18- tot 24-jarige hypothecaire kredietnemers daalde in de loop van 2015 tot amper 2,64%. Het aandeel 25- tot 34-jarigen en 25- tot 44-jarigen steeg daartegenover respectievelijk tot 32,81% en 34,28%. Volgens de CIB Vlaanderen tonen deze cijfers hoofdzakelijk aan dat het voor jongeren steeds moeilijker is een hypothecair krediet te verkrijgen bij de bank. Hypothecaire kredietgevers vereisen steeds een grotere eigen inbreng, waardoor jongeren noodgedwongen langer moeten thuisblijven of hun toevlucht moeten nemen tot de private huurmarkt. Nochtans is momenteel het aantal woningen op de private huurmarkt beperkt.

Volgens de CIB Vlaanderen zouden financiële instellingen opnieuw leningen op de lange termijn (+25 jaar) moeten overwegen voor bepaalde doelgroepen, zoals jongeren en kwetsbaren. Zeker wanneer opnieuw de rentetarieven zouden stijgen en de vereiste van eigen inbreng wordt behouden, zouden jongeren anders nog moeilijker een eigen woning kunnen verkrijgen.

Kortere leningen populairder dan ooit
4 (80%) 1 stemmen