Kredietkaart aanvragen

Een kredietkaart aanvragen is niet altijd een even eenvoudige opdracht. Naast de wettelijke vereisten zijn er een aantal administratieve verplichtingen die u in het achterhoofd dient te houden. Wat is een kredietkaart? En verloopt een kredietkaart aanvragen op dezelfde wijze als het aanvragen van een klassieke bankkaart?

Klik hier om alle kredietkaarten te vergelijken

Begrip ‘kredietkaart’

Het begrip kredietkaart is anno 2015 in België een goed ingeburgerd begrip. Vrijwel ieder gezin, en zeker zelfstandigen en ondernemers, beschikt over een kredietkaart. Via een kredietkaart kan u dan ook handig uw uitgaven doorheen de tijd spreiden. Een kredietkaart is een betaalkaart waarmee u betalingen of geldafhalingen kan verrichten, maar waarbij het geld niet onmiddellijk van een rekening wordt afgenomen. Dit in tegenstelling tot een gewone betaalkaart die gelinkt is aan een zichtrekening. Wanneer u met een gewone betaalkaart een aankoop of geldafhaling verricht, wordt het vereiste bedrag onmiddellijk van de gelinkte rekening genomen. Een kredietkaart is met andere woorden een soort van minikrediet.

Het grote voordeel van een kredietkaart is dat u zelfs het vereiste geldbedrag niet op het einde van de afgesproken periode op uw rekening hoeft te hebben. Afhankelijk van de bijzondere voorwaarden van de kredietkaart kan u uw aankopen uitstellen tot één maand, twee maanden of zelfs een half jaar na de aankoop of geldafhaling. Opgelet: voor dergelijk uitgesteld terugbetalen zal de kredietkaart aanbieder een kost opleggen, let hier tijdens het kredietkaart aanvragen dus op. Banken zullen immers niet gratis geld ‘uitlenen’.

Kredietkaart aanvragen, het proces

Wat moet u doen tijdens het kredietkaart aanvragen?

Kredietkaart aanvragen via Forento1. Bezint eer ge begint

Deze uitspraak is een oer Vlaams spreekwoord, maar niet per se misplaatst bij het kredietkaart vergelijken. Op de financiële markt zijn immers verschillende kredietkaart aanbieders actief. Iedereen zal wellicht al van grote namen als Visa, Mastercard en American Express gehoord hebben. In principe werkt elk van de drie kaarten op dezelfde wijze: 1. de geïnteresseerde doet een aanvraag; 2. de aanvraag wordt onderzocht en al dan niet goedgekeurd; 3. De geïnteresseerde ontvangt zijn kredietkaart thuis en kan betalingen zonder onmiddellijke betaling verrichten; 4. Op het einde van de maand of na afloop van de uitgestelde periode wordt het geld van de rekening genomen.

Het verschil tussen de drie schuilt onder het gebruiksluik en mogelijkheid om de kaart over te dragen. Via een Visa-kredietkaart hebt u iets meer kans om internationaal te kunnen betalen. Zeker in minder toeristische streken in landen buiten Europa, kan u meer betalen per Visa dan per Mastercard of American Express. Ook binnen webshops is de American Express-kredietkaart nog niet (voldoende) ingeburgerd. Een Visa-kredietkaart kan ook doorgaans meegenomen worden van bank tot bank. Anders verwoord: via een Visa-kredietkaart bent u niet gelinkt aan één bepaalde financiële instelling. Stel: u besluit na één jaar van financiële instelling te veranderen en al uw financiële activa en kaarten mee over te dragen. Een Mastercard-kredietkaart zal bij de oude financiële instelling blijven, terwijl een Visa-kredietkaart mee kan overgedragen worden. Ook binnen het type van kredietkaart kunnen grote verschillen bestaan van kredietkaart tot kredietkaart. Let op de jaarlijkse kaartkosten en het maximale uitgavenplafond.

2. Kies een financiële instelling

Eens u een bepaalde kredietkaart hebt gekozen (zowel het kaarttype, als verdergaand de specifieke kaart) kan u kijken bij welke financiële instellingen de gewenste kredietkaart aanwezig is. Niet alle financiële instellingen ondersteunen alle kredietkaarten, waardoor het kredietkaart aanvragen proces kan bemoeilijkt worden. Raadpleeg uw eigen financiële instelling (lees: de financiële instelling waar u uw zichtrekening, spaarrekening en eventuele beleggingen hebt staan) met de vraag of u een voordelige kredietkaart kan aanvragen. Bepaalde financiële instellingen bieden een korting aan wanneer u een ondernemer bent met een professionele rekening bij de financiële instelling, of beschikt over een bepaald geplaatst vermogen.

Beperk uw zoektocht tijdens het kredietkaart aanvragen niet tot uw eigen financiële instelling. Vergelijk de algemene en bijzondere voorwaarden van de specifieke kredietkaart met andere financiële instellingen. Door aan ‘bank shopping’ te doen, kan u op het einde van de rit tientallen euro’s op jaarbasis besparen.

3. Vul het vereiste formulier in of neem contact op voor een afspraak met de financiële instelling

Vooraleer u de kredietkaart kan ontvangen, behoort u een aanvraag in te dienen. Zoals hiervoor reeds werd vermeld, is een kredietkaart een soort van minikrediet of mini-lening waardoor een bank alle bijhorende risico’s wenst te screenen. Het kan dus perfect zijn dat een bank weigert u een kredietkaart te verstrekken. Een kredietkaartovereenkomst blijft immers een overeenkomst, waardoor de instemming van beide partijen vereist is.

4. Beoordeling van de aanvraag

U heeft alle vereiste gegevens ingevuld en alle bijhorende formulieren ondertekend? Dan zal de financiële instelling uw aanvraag beoordelen. De financiële instelling zal vooral nagaan of u voldoende financiële middelen hebt (spaargeld, loon, beleggingen) om potentiële kredieten via de kredietkaart te vergoeden. De financiële instelling zal daarenboven nagaan of er geen openstaande kredieten bij de Centrale voor krediet aan particulieren (CKP) genoteerd staan. Deze Centrale wenst particulieren met een reeds bestaande schuldenlast te behoeden van bijkomende schulden. Het gaat met andere woorden om een soort van overheidsoptreden dat individuen voor hun bestwil wenst te behoeden voor schulden. De toegang tot het CKP is beperkt tot kredietgevers en telkens in het kader van concrete dossiers.

5. Ontvangst van de kaart

Binnen de week na goedkeuring van uw aanvraag ontvangt u de kredietkaart thuis. U kan daarnaast ook verzoeken dat de kredietkaart wordt afgeleverd binnen een lokaal kantoor van uw financiële instelling. De bijhorende pincode ontvangt u doorgaans enkele dagen na ontvangst van de kaart. Vanaf dan kan u van de kredietkaart gebruik maken om uitgestelde betalingen te verrichten in fysieke winkels en webshops of geldafhalingen te doen.

Kredietkaart vergelijken

Enkele handige tips om aan kredietkaart vergelijken te doen vooraleer u effectief een kredietkaart overeenkomst ondertekent. Vergelijk:

1. De kredietkaartlimiet

Alle kredietkaarten hebben een maandelijkse limiet. Dit is het bedrag dat u maandelijks via de betaalkaart uitgesteld kan betalen. U kan vrij kiezen om de maandelijkse limiet in één maal te spenderen (bijvoorbeeld: Pieter koopt een koelkast van 2.500 EUR. De Visa-kredietkaart van Pieter laat toe om maandelijks 2.500 EUR aan uitgestelde betalingen te verrichten), of in verschillende malen (bijvoorbeeld: Pieter koopt de maand daarna verschillende kleine attributen voor de renovatie van zijn gezinswoning. Hij doet tien aankopen van 250 EUR. In totaal komt Pieter voor die maand uit op 2.500 EUR aan uitgestelde betalingen). De kredietkaartlimiet wordt in onderling overlegd vastgesteld met uw financiële instelling. Veel zal afhankelijk zijn van de financiële draagkracht van de geïnteresseerde. Opgelet: hou er rekening mee dat bij een eventueel misbruik van de kredietkaart en een bijhorende hoge kredietkaartlimiet, de financiële gevolgen groter kunnen zijn.

2. Moment van kredietkaartafrekening

De meeste kredietkaart aanbieders staan toe om hetzij op het einde van de maand, hetzij uitgesteld de verrichte uitgaven met de kaart terug te betalen. De kredietkaart aanbieder zal steeds een vaste datum vaststellen waarop het uitgavebedrag van die maand van de bijhorende rekening wordt gedebiteerd. In geval van de eerste optie betaalt u geen bijkomende kosten. Het bedrag van deze uitgestelde betaling wordt mee verrekend in de vaste kaartkost.

3. Kaartkosten

Voor het gebruik van de kaart via kredietkaart aanvragen betaalt u een jaarlijkse vaste kost. Dit bedrag bent u aan de financiële instelling verschuldigd, ongeacht het aantal maal dat u van de kredietkaart gebruik maakt. In se zal er weinig verschil bestaan tussen de jaarlijkse kaartkosten. Gemiddeld schommelt de prijs van een Visa, Mastercard of American Express kredietkaart rond de 30 EUR. Overleg met uw financiële instelling of u niet in aanmerking komt voor een gratis kredietkaart aanvragen. Ondernemers/zelfstandigen of particulieren met een vermogen bij de financiële instelling zullen beloond worden voor hun getrouwheid via een gratis kredietkaart.

4. Gehanteerde tarief

Zoals hiervoor reeds werd gesteld, is het eigenlijke gebruik van een kredietkaart kosteloos. Voor bijkomende verrichtingen, zoals geldafhalingen aan de automaat of wisselkosten, kunnen kredietkaart aanbieders wel een meerprijs aanrekenen, iets om op te letten tijdens het kredietkaart aanvragen. Lees met andere woorden goed de infofiche en algemene of bijzondere voorwaarden van de kredietkaart vooraleer u aan kredietkaart aanvragen doet.

Praktijkvoorbeeld van een kredietkaart aanvragen

Matthias wil een Visa kredietkaart aanvragen bij een financiële instelling. De Visa-kredietkaart heeft een maandelijkse maximale uitgavenlimiet van 1.250 EUR. De financiële instelling zal nagaan of Matthias voldoende financiële reserves heeft en/of een vast maandelijks inkomen om de eventuele uitgaven te dekken. Indien de financiële instelling zijn goedkeuring geeft, wordt de eigenlijke betaalkaart gecreëerd en wordt deze vervolgens naar Matthias gestuurd. Matthias kan vanaf dan maandelijks tot 1.250 EUR aan uitgaven verrichten. In de maand januari spendeert Matthias voor 867 EUR via de Visa-kredietkaart. Op het einde van de maand januari ontvangt Matthias de afrekening voor de periode 25 december-25 januari. Op de vastgestelde datum (in casu de vijfde van elke maand, lees: 5 februari) gaat de 867 EUR van de rekening van Matthias. Matthias betaalt op deze verrichting geen bijkomende kosten. De kostprijs van deze beperkt uitgestelde verricht zit verrekend in de jaarlijkse kaartkosten.

Een kredietkaart aanvragen gaat vaak gepaard met spanning en bijkomende administratieve formaliteiten. Doe steeds aan kredietkaart vergelijken vooraleer effectief aan kredietkaart aanvragen te doen. Niet alleen bestaan er grote verschillen in het kredietkaart type, binnen één kredietkaart bestaan er ook verschillende mogelijkheden en kredietkaartlimieten.