Kredietkaart en aanvullende voordelen: gelden er bepaalde voorwaarden?

Kredietkaart en aanvullende voordelen: gelden er bepaalde voorwaarden?
Leestijd 3 minuten

Kredietkaart en aanvullende voordelen: gelden er bepaalde voorwaarden?Een kredietkaart is niet alleen handig voor in het dagelijkse leven betalingen online en in fysieke winkels te doen. De kredietkaart heeft ook tal van aanvullende voordelen, zoals een annulatieverzekering of reisongevallenverzekering. Wat zijn de meest voorkomende voordelen en gelden deze ongeacht de wijze waarop men de vakantie reserveert? Of zijn er addertjes onder het gras?

Kosteloos te betalen in het buitenland

Een eerste voordeel van beschikken over een kredietkaart is dat aan de betalingen binnen de Eurozone geen bijkomende kosten verbonden zijn. Wie zijn/haar Visa card kredietkaart of Mastercard kredietkaart boven haalt in Frankrijk of Spanje, zal dus bij de afrekening geen bijkomende kosten aangerekend zien voor een buitenlandse betaling. Anders is het wanneer men met de kredietkaart geld zou afhalen op deze locaties. Voor geldopnames worden wel bijkomende kosten aangerekend, waarbij de hoogte van het bedrag verschilt van financiële instelling tot financiële instelling.

Wanneer men in het buitenland niet via kredietkaart maar per gewone betaalkaart zou betalen, zal men quasi nooit geconfronteerd worden met bijkomende kosten. Betalen per betaalkaart in een lidstaat waar de euro wordt aanvaard kan bijgevolg voor 0 EUR. Wat betreft geldafhalingen aan publieke geldautomaten verschilt de regeling weer van financiële instelling tot financiële instelling. Financiële instellingen mogen immers voor een geldafhaling binnen de eurozone niet meer aanrekenen dan ze voor een inheemse geldafhaling aan de geldautomaat van een andere financiële instelling zouden aanrekenen, bv. 0,20 of 0,25 EUR.

Aanvullende voordelen kredietkaart en voorwaarden

De meest voorkomende voordelen van de Visa card kredietkaart en Mastercard kredietkaart zijn de annulatieverzekering en reisongevallenverzekering. Maar wist u dat bepaalde financiële instelling ook pechbijstand, dekking bij vluchtvertraging of bagagevertraging bieden? Als leidraad kan gesteld worden dat hoe meer de jaarlijkse kostprijs van de kredietkaart bedraagt, des te meer aanvullende voordelen men zal ontvangen.

Wat zijn grosso modo de voorwaarden om van deze aanvullende voordelen te kunnen genieten?

1. De kaartbijdrage dient betaald te zijn. Financiële instellingen vereisen om van de aanvullende voordelen te kunnen genieten, dat men de kaartbijdrage binnen de voorgeschreven betaaltermijn heeft betaald. Het zal dus niet mogelijk zijn om retroactief, zo men plots van de aanvullende verzekering zou wensen gebruik te maken, de kaartbijdrage te betalen en tussenkomst van de financiële instelling in te roepen.

2. De vakantie dient betaald te zijn met de kredietkaart. Zoals hierboven verduidelijkt, betaalt men in principe voor een betaling binnen de eurozone geen bijkomende kosten. De financiële instelling zal dus geen percentage aanrekenen voor de reservatie én betaling van de vakantie, tenzij men de terugbetaling zou uitstellen in tijd. Door het verplicht gebruik van de kredietkaart voor de vakantie houdt men evenwel de kredietkaart actief en zal men geneigd zijn de kredietkaart te blijven gebruiken in de toekomst. Sommige financiële instellingen gaan niet zo ver en aanvaarden ook een betaling via de zichtrekening in plaats van via de kredietkaart.

3. De kredietkaart overeenkomst werd niet beëindigd tussen de reservatie van de vakantie en het effectieve vertrek. Wanneer men bv. in januari de vakantie voor de zomer zou reserveren per kredietkaart en men in maart zou besluiten om de kredietkaart overeenkomst te beëindigen, zal men niet kunnen genieten van de annulatieverzekering of reisongevallenverzekering. Zelfs wanneer men in mei zou besluiten de kredietkaart overeenkomst opnieuw te activeren, zal men niet van de dekking gebruik kunnen maken.

4. De minimale kostprijs werd overschreden. Bepaalde financiële instellingen stellen als bijkomende voorwaarde dat de vakantie een bepaalde minimumprijs moet overschrijden, zoals bv. 250 of 500 EUR. Boekt men daartegenover een goedkopere citytrip van 99 EUR per persoon, dan zal men niet gedekt zijn door de annulatieverzekering of reisongevallenverzekering.

5. Absolute dekking per gezin. Afhankelijk van het type kredietkaart hanteren financiële instellingen een dekkingsgrens van bv. 5.000 of 10.000 EUR. Wanneer men als gezin meerdere kredietkaarten zou bezitten, zal het daarenboven niet mogelijk zijn de verschillende dekkingsgrenzen bij elkaar op te tellen.

6. Hou rekening met de franchise. Zoals vrijwel elke annulatieverzekering of reisongevallenverzekering, hanteren financiële instellingen een franchise. De franchise of bedrag van eigen tussenkomst kan beschouwd worden als het “remgeld” dat vakantiegangers zelf dienen te bekostigen voor het gebruik van de verzekering.

Tip: raadpleeg steeds de algemene voorwaarden van de aanvullende voordelen. Bepaalde financiële instellingen bieden bv. uitsluitend een dekking voor de heenvlucht en niet de terugvlucht of zorgen alleen voor een bijstand bij reisongevallen tijdens het vervoer, maar niet op de vakantiebestemming.

Related Posts