Prepaid Kredietkaart

Prepaid Kredietkaarten Vergelijken

Prepaid Kredietkaart VergelijkenPrepaid kredietkaarten zijn het nieuwste betalingsinstrument van financiële instellingen. Waar men vroeger bij kredietkaarten dacht aan de klassieke Visa, Mastercard of American Express, behoort nu de kredietkaart van de prepaid kredietkaart onderscheiden te worden. De twee betaalinstrumenten verschillen echter wezenlijk van elkaar en van de derde betaalkaart, de gewone bankkaart.

 ProductLimietKosten/JaarGespreid betalenVerzekerd 
Viabuy Prepaid KaartViabuy prepaid kredietkaart
* Meest Gekozen
€15000€ 19.90NeeNeeMeer Informatie
Buy Way prepaid kredietkaartBuy Way Prepaid€2500€ 0NeeNeeMeer Informatie
Hello bank! Hello Prepaid card€5000€ 12.5NeeJa
Prepaid Kredietkaart
4.6 (91.5%) 40 stemmen


De prepaid kredietkaart is een betaalkaart die niet gelinkt is aan een zichtrekening. Met andere woorden: wanneer men online of in een fysieke winkel een aankoop via de betaalkaart verricht, wordt het aankoopbedrag niet van de zichtrekening afgenomen maar van de reserve die op de prepaid kredietkaart gestockeerd staat. Vooraleer men van de prepaid kredietkaart kan gebruik maken, behoort men dus het saldo van de prepaid kredietkaart op te waarderen. Op die manier is er nooit echt sprake van een lening of krediet, aangezien de bank nooit geld zal voorschieten.

Verschil met de gewone bankkaart en klassieke kredietkaart

Via een gewone bankkaart kan men zowel online als in de fysieke winkel in de stad aankopen verrichten. De winkelier toetst het verschuldigde aankoopbedrag in, waarna de koper zijn code intoetst en het aankoopbedrag onmiddellijk (of na enige verwerkingstijd) van de rekening wordt afgenomen. Idem kan men via de gewone bankkaart geldafhalingen verrichten waarbij het afgehaalde geld onmiddellijk van het beschikbare saldo op de zichtrekening wordt afgehaald.

Een klassieke kredietkaart schiet dit aankoopbedrag of deze geldafhaling voor. Op één vast moment in de maand worden alle aankoopbedragen en geldafhalingen van de aangekoppelde rekening geboekt. De kredietkaartuitgever, doorsnee de bank, schiet u dus kortom gedurende een beperkte tijdspanne een bepaalde som voor. Klassieke kredietkaarten zijn steeds gekoppeld aan een maandelijks maximum bestedingsbedrag. De kredietkaartlimiet bepaalt hoeveel u maandelijks, behoudens uitzonderlijke omstandigheden en afspraken met de kredietkaartuitgever, kan besteden met de kredietkaart. Deze limiet wordt vastgesteld op basis van de inkomsten die de kredietkaartnemer kan staven.

Een prepaid kredietkaart behoort vooraf opgewaardeerd te worden, zoals men een telefoonkaart zou opladen. Het bedrag dat men wenst te besteden met de prepaid kredietkaart wordt dus vooraf van de zichtrekening geboekt, wat een gelijkenis vertoont met de gewone bankkaart. Anderzijds worden de betalingen niet van de zichtrekening genomen en kunnen er enkel betalingen worden verricht tot de vooraf ingestelde maximumlimiet. Twee kenmerken van de klassieke kredietkaart. De prepaid kredietkaart schommelt bijgevolg tussen de gewone bankkaart en de klassieke kredietkaart.

Prepaid Kredietkaarten Vergelijken

Hoe kan men de prepaid kredietkaart van kredietkaartuitgever A met deze van kredietkaartuitgever B vergelijken?

1. Kredietkaartlimiet

Zoals hiervoor vermeld, beschikken prepaid kredietkaarten over een maandelijkse kredietkaartlimiet. Vergelijk de verschillende prepaid kredietkaarten om te
bepalen welk bedrag bij uw bestedingsprofiel past. Bedragen schommelen tussen de 250 en 8.000 EUR oplaadbaar krediet.

2. De vaste jaarlijkse kosten

De kredietkaartuitgever zal een jaarlijkse vast kost hanteren voor het gebruik van de prepaid kredietkaart. De prepaid kredietkaart is immers voor financiële instellingen een product om te verkopen en bijgevolg winst uit te halen. De kostprijs van een prepaid kredietkaart varieert tussen de 8 en 12 EUR op jaarbasis. Deze vaste jaarlijkse kost bent u verschuldigd ongeacht het aantal keer dat u van de kredietkaart gebruik maakt. Met andere woorden: of u de prepaid kredietkaart dagelijks gebruikt of slechts één maal per jaar, de vaste jaarlijkse kost bent u hoe dan ook verschuldigd.

3. Aankoopkosten

Mogelijks rekent de kredietkaartuitgever een aankoopkost aan voor de aanmaak en inwerkingstelling van de betaalkaart. Bepaalde kredietkaartuitgevers koppelen deze aankoopkost aan eventuele vervangingskaarten later. Wanneer u dus nu zou betalen voor de aanmaak van uw prepaid kaart, kan u later bij eventueel verlies of diefstal een gratis nieuwe prepaid kredietkaart bekomen.

4. Kostprijs van verrichtingen

Net als bij een klassieke kredietkaart zijn er aan de prepaid kredietkaart kosten verbonden. Binnen de prepaid kredietkaart markt bestaan er grote verschillen inzake de vraagprijs voor geldafhalingen en betalingen via de prepaid kredietkaart. Opladen en ontladen is doorgaans gratis via het internet. Voor een persoonlijke tussenkomst van een loketbediende rekenen kredietkaartuitgevers een beperkte kost door (circa 2,50 à 5 EUR). Betalingen via de prepaid kredietkaart in EUR zijn doorgaans gratis.

5. De al dan niet verplichting vaste maandelijkse inkomsten te staven

Doorsnee wordt een kredietkaart enkel toegestaan aan individuen of ondernemingen die een vaste maandelijkse inkomstenstroom kunnen staven. De klassieke kredietkaart is immers een soort van mini-lening wanneer men besluit gespreid terug te betalen, waardoor op het einde van de rit het ontleende bedrag inclusief interesten en kosten behoort terug betaald te worden. Een prepaid kredietkaart kan wel perfect verkregen worden zonder vaste maandelijkse inkomsten, waardoor ze idealiter geschikt is voor studenten en minderjarigen. Via een prepaid kredietkaart wordt er immers geen echt krediet verstrekt, maar kan louter het vooraf opgewaardeerde saldo benut worden.

6. Extra voordelen en garanties

Net als bij een klassieke kredietkaart kunnen er aan een prepaid kredietkaart extra voordelen en garanties gekoppeld zijn. Op die manier hopen kredietkaartuitgevers het gebruik van de kredietkaart aan te moedigen. De meeste voordelen komen neer op een verlengde garantie voor aangekochte goederen via de kredietkaart, of een gratis reisbijstand- en bagageverzekering voor vakanties die met de kredietkaart geboekt werden.

Voordelen prepaid kredietkaart

Een prepaid kredietkaart biedt tal van voordelen:

1. Hou controle over uw budget. Via een prepaid kredietkaart loopt u nooit het risico meer te zullen besteden dan u effectief kan missen. Vooraleer van de prepaid kredietkaart gebruik te kunnen maken, moet u immers het saldo van de betaalkaart opwaarderen. Prepaid kredietkaarten beschikken ook telkens over een geplafonneerde maximumlimiet. Kiezen voor een prepaid kredietkaart is dus kiezen voor zekerheid en overzicht.

2. Betaal in miljoenen fysieke winkels en webshops. Prepaid cards worden net als klassieke kredietkaarten op bijna alle plaatsen ter wereld aanvaard. Via een gewone betaalkaart bent u gebonden aan België of aan de reikwijdte van de Maestro-functie. Problematisch wanneer u net in de Verenigde Staten of een ander continent bent en dringend geld nodig hebt. Opgelet: financiële instellingen hanteren voor geldafhalingen buiten de eurozone een hoger tarief. Neem dus voldoende cash mee wanneer u de eurozone verlaat.

3. Iedereen komt in aanmerking. Voor een prepaid creditcard komt iedereen in aanmerking, ongeacht of u uw maandelijkse inkomsten kan staven. De prepaid kredietkaart is daardoor perfect geschikt voor ouders die hun kinderen een extra zakcent wensen mee te geven, of studenten die nog geen vast inkomen hebben.

4. Geen NBB-toetsing of toetsing op betalingshistoriek. Een klassieke kredietkaart zal enkel toegestaan worden wanneer u geen openstaande schulden meer hebt lopen. Hebt u daarenboven een negatieve betalingshistoriek? Dan loopt u het risico dat de kredietkaartuitgever u geen klassieke kredietkaart zal toestaan. Via een prepaid kaart verstrekt de kredietkaartuitgever geen lening in de strikte betekenis van het woord, waardoor deze ook geen NBB-toetsing of toetsing op betalingshistoriek zal doorvoeren.

5. Prepaid kredietkaarten bieden net als klassieke kredietkaarten tal van extra’s en voordelen.

Nadelen prepaid kredietkaart

De prepaid creditcard verschilt wezenlijk van de gewone bankkaart en klassieke kredietkaart, waardoor ze enkele nadelen vertoont:

1. Geen geld, geen prepaid kredietkaart

Via een prepaid kredietkaart kan u enkel betalen wanneer u het saldo vooraf hebt opgewaardeerd. Wordt u loon bijvoorbeeld pas uitgekeerd binnen enkele dagen? Dan zal u toch niet dat etentje of die jurk kunnen aankopen, hoewel u het binnen enkele dagen perfect zou kunnen terugbetalen. Via een klassieke kredietkaart had u de aankoop wel kunnen verrichten.

2. Beperkte maximumlimiet

De meeste prepaid kaarten voor studenten schommelen rond de 250 à 500 EUR. Uitzonderlijk staan kredietkaartuitgevers prepaid kredietkaarten toe met een maximumlimiet van 5.000 of 8.000 EUR. De mogelijkheden zijn dus veeleer beperkt wanneer u bijvoorbeeld een verre vakantie zou wensen te boeken met een prepaid kredietkaart. Idem zal u niet alle aankopen van de meubelwinkel met de prepaid kredietkaart kunnen verrichten.

3. Bijkomende kosten

In tegenstelling tot een gewone bankkaart, betaalt u extra voor de verrichtingen en geldafhalingen die u via prepaid kredietkaart verricht. De kosten voor de prepaid card liggen daarbij doorgaans nog iets hoger dan via een klassieke kredietkaart.

De prepaid kredietkaart vormt de betaalkaart voor diegenen op zoek naar het gebruiksgemak van een klassieke kredietkaart, maar die tegelijk geen schulden wensen aan te gaan.