Lenen als kleine onderneming in gedrang

Lenen als kleine onderneming in gedrang

Lenen als kleine onderneming in gedrangSteeds meer kleine ondernemingen kampen met financieringsproblemen. Uit een studie van Unizo en de Universiteit Antwerpen blijkt dat één op de vier kleine ondernemingen geen lening krijgt van de bank. Het was de FOD Economie die inzicht wenste in de materie en opdracht gaf tot het onderzoek.

In economisch en correcte juridische termen spreekt het onderzoek van ‘kleine ondernemingen’ wanneer het micro-ondernemingen betreft. Het gaat daarbij om ondernemingen die cumulatief aan de volgende voorwaarden volden: maximum 10 werknemers; maximum 700.000 euro jaaromzet; en  maximum 350.000 euro aan balanstotaal.

Feitenmateriaal

Ruim een kwart van de ondervraagde micro-ondernemingen (26,70 procent) ontving een negatieve respons op zijn aanvraag tot kredietverstrekking. Voor startende ondernemingen bleek het nog moeilijker een krediet te verkrijgen. Zeven op de tien verzoekers kreeg te maken met een weigering. In totaal, zowel klassieke als micro-ondernemingen inbegrepen, ontvingen één achtste (16,60 procent) een afwijzing tot kredietverstrekking. Dat percentage is het hoogste sinds het crisisjaar van 2009. In dat jaar ontvingen ten gevolge van de economische en financiële crisis 17,30 procent verzoekers geen krediet.

Van de micro-ondernemingen die wel een krediet verkregen, ondervond bijna één op de zeven ondernemers ernstige problemen tijdens de onderhandelingen met de banken. “Je idee mag nog zo geweldig zijn, zonder geld krijg je nauwelijks een onderneming van de grond of kan je niet groeien. Als ondernemers bij banken voor een krediet geen gehoor krijgen, dan heeft dat automatisch een impact op de economie”, vertelt Unizo-topman Karel Van Eetvelt. Voor micro-ondernemingen is het financieringsluik dus een belangrijk element in hun bestaan.

Achterliggende redenen

De redenen tot weigering worden grosso modo verdeeld over drie gronden. 35,20 procent van de ondernemingen kon onvoldoende waarborgen voorleggen. Ook strengere voorwaarden ten gevolge van de Bazel II- en Bazel III-normen (28,20 procent) en een gebrek aan eigen vermogen bleken toonaangevend binnen  het aantal weigeringen (38 procent).

Banken blijven anno 2015 de grootste kredietverstrekkers. Echter blijven tientallen micro-ondernemingen die geen krediet verkregen bij de klassieke financiële instellingen niet bij de pakken zitten. Alternatieve financiering in de vorm van crowdfunding of een win-winlening wint steeds meer aan belang. In vergelijking met 2012 zou het gaan om een stijging van 15,60 procent op vlak van alternatieve financieringsvormen.

Lenen als kleine onderneming in gedrang
5 (100%) 1 stemmen

Related Posts
Meer in Leningen
Geld lenen aan kinderen: hoe correct kwijtschelden?

De Belg heeft een baksteen in de maag. In vergelijking met buurlanden als Nederland en Frankrijk hebben verhoudingsgewijs meer Belgen...

Sluiten