Lenen voor een woning? In 2015 dreigt de woningmarkt stil te vallen

Lenen voor een woning? In 2015 dreigt de woningmarkt stil te vallenDe overheidsmaatregelen met betrekking tot de woonbonus lijken de markt per 2015 in een negatieve spiraal te beïnvloeden. De aangepaste woonbonus zal ook niet worden geïndexeerd, waardoor een koper nog minder voordeel haalt uit het kopen van een woning. Verschillende media berichtten daarop dat de woningmarkt dreigt stil te vallen. Wanneer particulieren minder geïnteresseerd zijn in woningen, en bijgevolg hypothecaire leningen, lijkt dit op langere termijn ook de leningmarkt te beïnvloeden.

Een eenvoudig voorbeeld: het echtpaar X en Y koopt anno 2014 een woning. Het koppel A en B koopt begin 2015 een gelijkaardige woning van dezelfde oppervlakte. Verschil? Weinig, of toch: de woonbonus. Waar de woonbonus momenteel nog actief is in zijn oorspronkelijke toestand, veranderd per 1 januari 2015 het fiscaal regime. Het koppel A en B zal door de aankoop begin 2015 ongeveer 40.000 EUR minder fiscaal voordeel te genieten dan het koppel X en Y. Dat zou neerkomen op een goede 170 EUR per maand voor de ganse looptijd van de lening. Dat bedrag ligt hoger dan aanvankelijk gedacht, omdat men er steeds van uit ging dat de teruggeschroefde woonbonus wel zou worden geïndexeerd. In het nieuwe systeem van de woonbonus zal het bedrag niet langer worden verhoogd met de inflatie.

Een gunstige hypothecaire lening? Vergelijk ze hier >

De VCB

Door het fiscaal minder gunstige fiscale regime lijkt de woningmarkt dus stil te vallen. Verkopers zullen nagenoeg niet wijken van hun vraagprijs van de woning. Kopers daartegenover vinden het fiscaal minder aantrekkelijk om aan dergelijk hoge prijzen te kopen. Gevolg? De woningmarkt stagneert en kent geen verschuiving meer. Ook de nieuwbouwmarkt, die het traditioneel door de economische crisis al zwaar te verduren had, lijkt nog zwaarder door de woonbonus te worden getroffen. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) trekt aan de alarmbel, en vraagt dringend aanpassingen door de Vlaamse regering.

“De VCB dringt dan ook bij de Vlaamse regering aan op maatregelen die de woningbouw opnieuw stimuleren. Op zeer korte termijn moet er een overgangsregeling komen bij de woonbonus voor wie een nieuwe woning wil bouwen”, aldus een woordvoerder van VCB. De VCB haalde aan dat veel traditionele verkopen nog snel via de woonbonus konden en kunnen geregeld worden. Voor de bouw van een nieuwe woningen lijkt echter de teruggeschroefde woonbonus onvermijdelijk. Wie na 23 juli (het moment dat de aanpassing van de woonbonus bekend werd gemaakt) nog een nieuwbouw wenste te plaatsen volgens de oude regelingen, was vaak te laat. Bij een nieuwbouw gaat het immers niet alleen om het eigenlijke gebouw, maar evenzeer om de aankoop van een grond, het ontwerp van de architect en de vereiste vergunningen.

De VCB pleit dan ook voor een overgangsregeling voor diegenen die inmiddels druk in de weer zijn met de voorbereiding van hun nieuwbouwproject. Volgens de confederatie hoeft de wetgever ook niet terughoudend te zijn door de mogelijks budgettaire impact. Slechts 12 procent van de verstrekte hypotheken heeft betrekking op nieuwbouw, waardoor naar zwaarte de impact beperkt blijft. De VCB wenste ook de vereiste inbreng van banken te hekelen. “Momenteel vragen banken bij het afsluiten van een hypothecaire lening minstens een eigen inbreng van 20 procent. Bij een gemiddelde woningprijs van 300.000 euro, moet men dus 60.000 euro inbrengen. Een te hoog bedrag,” aldus de VCB.

Lenen voor een woning? In 2015 dreigt de woningmarkt stil te vallen
4 (80%) 1 stemmen