Menselijk beleggen of per computer: een vergelijking

Menselijk beleggen of per computer: een vergelijking

Menselijk beleggen of per computer: een vergelijkingBeleggers durven tijdens een beleggingsgesprek de term ‘quantfondsen’ in de mond te nemen. Doorsnee consumenten weten echter veelal niet op wat het begrip exact doelt. Quantfondsen kunnen als het tegenovergestelde gezien worden van manueel beleggen. Via quantfondsen worden beleggingskeuzes gemaakt op basis van wiskundige modellen. Uit de statistieken blijkt dat automatisch beleggen per computer anno 2015 aan een felle opmars bezig is. Hoe slim is het te beleggen via quantfondsen in plaats van per manuele belegger?

Historiek

Het idee van quantfondsen is geen nieuw gegeven. Reeds rond de jaren 2000 kwamen er massaal veel quantfondsen op de markt. Door de financiële en economische crisis enkele jaren later behoorden de fondsen echter aan belang in te boeten. De wiskundige modellen achter de quantfondsen bleken niet bestendig te zijn tegen de onverwachte tikken van de crisis. Bepaalde critici waren nog harder voor quantfondsen: het waren deze fondsen dat mee de crisis hebben verwezenlijkt aangezien ze met hun gelijklopende modellen identieke investeringen deden.

Vandaag de dag winnen de fondsen opnieuw aan belang. Meer nog: binnen hefboomfondsen hebben quantfondsen steeds een bepalende factor behouden. Op basis van de winstcijfers van de voorbije drie tot jaar vijf valt daarenboven af te leiden dat quantfondsen het systematisch beter deden dan de private belegger.

Voordelen van beleggen via quantfonds

Het mooie van quantfondsen is de abstractie van emoties en private betrokkenheid. Via een quantfonds gaat een computer op zoek naar de beste belegging, waardoor enkel wordt ingezoomd op beleggingen met de laagste waardering, hoogste winstgroei en andere kwantitatieve criteria. Persoonlijke betrokkenheid bij bepaalde fondsen wordt dus vermeden. Quantfondsen bieden ook het voordeel van details. Waar het voor private beleggers bijna onbegonnen werk is om de vele honderden of duizenden beleggingen tot in detail te doorgronden, kan dit wel via het automatische karakter van quantfondsen. Een absolute troef in een markt waar het op aan komt om bedrijven continu met concurrenten te vergelijken. “In deze ‘Race Against The Machine’ is een klassiek investmentteam meestal in het nadeel,” aldus Geert Huyghe van KBC Asset Management.

Cijfers

Doen quantfondsen het altijd beter dan klassieke fondsen? Daarop behoort jammer genoeg ‘nee’ geantwoord te worden. Werken via quantfondsen biedt enkele voordelen, maar zorgt niet automatisch voor meer winst. Veel is afhankelijk van het onderliggende model. Quantfondsen kregen na de crisis van 2008 de kritiek dat ze enkel rekening houden met gegevens uit het verleden. Perspectieven uit de toekomst worden nihil in aanmerking genomen. Een terechte kritiek. Met een eventueel toekomstige crisis kan dus geen rekening gehouden worden. Probeer daarom quantfondsen op basis van verschillende modellen met elkaar te vergelijken. Kies uiteindelijk voor een quantfonds met een aantrekkelijk model dat reeds enkele jaren goed heeft gefunctioneerd.

Werking quantfondsen

Een bijhorende vraag is waarin quantfondsen beleggen. Belangrijk is te weten dat we quantfondsen hoofdzakelijk vinden binnen grote beleggingscategorieën zoals internationaal gespreide, Europese of Amerikaanse aandelen. Bepaalde sectoren worden daarbij niet bediend. Sectoren waar weinig voorspelbaarheid heerst, zoals de biochemie zijn absoluut niet aantrekkelijk bij quantfondsen.

Quantfondsen zijn, gelet op het enorme detail aan informatie dat ze omvatten en becijferen, niet op de hele markt gericht. Bepaalde ondernemingen worden binnen de fondsen opgenomen, terwijl bijna de helft van de ondernemingen links gelaten wordt. Ook jongere bedrijven worden buiten de werking gehouden. “We beleggen alleen in aandelen waarvan een historiek van minstens vijf jaar bestaat. Aandelen als LinkedIn, Alibaba of Ontex komen voorlopig niet in aanmerking”, aldus Xavier Boussemaere, werkzaam bij Belgisch aandelenspecialist Aphilio.

Wilt u zelf gaan beleggen? Vergelijk hier online brokers >

De voor- en nadelen op een rijtje

Voordelen:
1. Emoties worden uitgeschakeld. Er wordt louter ingezoomd op het financieel belang.
2. Meer informatie dan ooit tevoren. Via een quantfonds ontvangt u meer informatie dan via een klassieke belegger.
3. Consistente beleggingsaanpak. Een quantfonds werkt op basis van een consequent model dat aangehouden wordt.

Nadelen:
1. Quantfondsen houden enkel rekening met het verleden. Nadenken over een soortgelijke situatie in de toekomst als van de financiële en economische crisis is onmogelijk.
2. Geen aandacht voor kwalitatieve criteria. Cijfers zijn de basis.
3. Quantfondsen zijn niet in alle domeinen beschikbaar.

Menselijk beleggen of per computer: een vergelijking
5 (100%) 6 stemmen

Related Posts
Meer in Beurs & Beleggen
Aandelen waarderen: onmogelijk of kinderspel?

1. De koers-winstverhouding De koers-winstverhouding vormt wellicht het meest gebruikte waarderingselement voor aandelen. Via deze techniek wordt de beurskoers afgezet...

Sluiten