Minder schade, toch meer premie betalen?

Minder schade, toch meer premie betalen?
Minder schade, toch meer premie betalen?
Leestijd 2 minuten

Wie weinig schade heeft met de auto zou dat moeten merken in de verzekeringspremie. Op termijn zou die dan steeds gunstiger moeten zijn. Toch heeft zich in recente jaren een opvallende ontwikkeling voorgedaan. Alle automobilisten zijn tussen 2016 en 2020 namelijk steeds meer gaan betalen voor de verzekering die zij voor de auto hebben afgesloten. Dit is zeer opvallend omdat de hoeveelheid ontstane schade in diezelfde periode juist steeds kleiner werd. Dit zou dus niet met elkaar kloppen volgens de voorwaarden van de verzekeringen.

Onnodig opsparen van de premie

Door de ontdekking is de nodige kritiek ontstaan. Er wordt beweerd dat het geld onnodig wordt opgespaard door de verzekeraars. De branche reageert echter door te stellen dat dit niet aan de orde is. Volgens de verzekeraars is de situatie heel anders. Toch willen consumentenorganisaties dat dit goed wordt onderzocht. Juist ook omdat dit zou kunnen betekenen dat consumenten recht hebben om geld terug te krijgen voor schade die niet gedekt hoefde te worden omdat deze niet bestond. Dit is immers de manier waarop de autoverzekeringen op de lange termijn horen te werken voor consumenten.

Hoogte van de schadelast

Het is goed om alles duidelijk in verhouding tot elkaar te zien. In de eerste plaats is er dan de schadelast. Die is tussen 2016 en 2020 met 5 procent gedaald voor de verzekeraars. Aan de andere kant zijn de inkomsten uit premies juist 17 procent gestegen. De laatste tijd neemt dit verschil ook nog eens toe. In het eerste kwartaal van 2021 was de schadelast bijvoorbeeld 17 procent lager, maar de premie 9 procent duurder. Daardoor is het verschil inmiddels al richting twee miljard euro aan het oplopen. Dit is een behoorlijk verschil aan het worden.

Het oppotten van geld erop

Zoals gezegd stellen de consumenten organisaties dat het geld door de verzekeraars wordt opgespaard. Daarbij wordt dan een onnodig grote reserve gevormd, zo stellen de organisaties. Zij vinden dat dit onderzocht moet worden. Juist ook omdat de teveel ontvangen premies eigenlijk terug moeten naar de klanten. Dat zou er dus op neerkomen dat de premie in 2022 scherp naar beneden zou moeten gaan. Op die manier zijn de te hoge bedragen uit eerdere jaren dan op een goede manier te compenseren. De verzekeraars zijn het hier zelf niet mee eens. Zij wijzen op een andere zaak.

De toename van de concurrentie

De verzekeraars denken dat de kritiek onjuist is. Voor hen is er juist een belang om te wijzen op de toename van de concurrentie. Doordat die strijd is ge√Įntensiveerd is het juist zo dat de kosten omlaag zijn gegaan. Dit zou ertoe geleid hebben dat klanten veel te lage premies hebben betaald om alle schade te dekken. Tot en met 2019 zouden de verzekeraars daardoor verliezen hebben geleden. Met het verhogen van de premies is daardoor een inhaalslag gemaakt. Dit was nodig om de verzekeraars wel in leven te houden. Er is daarom dus het nodige onderzoek naar de situatie nodig voorlopig.

Related Posts