Motorverzekering Vergelijken

Vergelijk en Kies een goede Motorverzekering

Een motorverzekering is net als een autoverzekering verplicht in België wanneer u met de motor de baan wenst op te gaan. Via een motorverzekering of BA motor bent u gedekt voor de schade die u in fout aan andermans voertuigen of lichaam zou berokkenen.

ProductGedekte gronden
Max Dekking
DVV Motorverzekering

* Online voordelen
* Direct online aanvragen
* Uitgebreide dekking
* Meest Gekozen
Bekijk aanbod >
- Lichamelijke en materiële schade veroorzaakt aan andere partijen
- Lichamelijke schade van zwakke weggebruikers en passagiers

- Lichamelijke ongevallen (optioneel)
- Brand en diefstal (optioneel)
- Rechtsbijstand (optioneel)
Zie websiteSimuleer gratis >

Premie berekend op basis van 46-jarige man hoofdbestuurder. Gewone motorfiets bouwjaar 2012, 125CC.

Een motorverzekering vormt een onmisbaar accessoire voor elke motorrijder die graag de baan op gaat. Op basis van cijfers van verzekeraars blijken ongevallen met letselschade het meeste voor te komen bij motorrijders. Doe alvorens een motorverzekering af te sluiten eerst aan motorverzekering vergelijken.

Een verplichte verzekering voor je motor

Motorverzekering vergelijken via Forento.beEen motorverzekering vormt de variant op de verplichte Wettelijke Aansprakelijkheid voor Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering of verzekering BA) voor auto’s. Een motorverzekering is verplicht van zodra u voornemens hebt om met de motor de openbare weg te berijden.

Bij een ongeval vergoedt de verzekering alle materiële en lichamelijke schade van de slachtoffers. Een klassieke motorverzekering zal daartegenover niet de eigen lichamelijke en materiële schade vergoeden. Indien gewenst kan u voor dergelijke schadegevallen een aanvullende verzekering afsluiten.

Sluit u geen motorverzekering af? Dan bent u net als de eigenaar van een wagen strafrechtelijk sanctioneerbaar. U loopt het risico op een boete en/of gevangenisstraf, inbeslagname of verbeurdverklaring van het voertuig en vervallenverklaring van het recht op sturen. Hebt u geen verzekering voor uw motor? Dan hangt er een wrange nasmaak aan uw schadegeval.

In een dergelijke hypothese zal u persoonlijk moeten opdraaien voor alle lichamelijke en materiële schade die u aan de slachtoffers veroorzaakt. Wanneer u persoon X dood rijdt of persoon X levenslang invalide is, kunnen de financiële gevolgen oplopen tot in de vele honderdduizenden euro’s.

Verplichting tot afsluiten

De verplichting tot het afsluiten van een motorverzekering rust in principe op de eigenaar van de motor. Eventueel kan een verzekering aangegaan worden door een derde. Tot zolang deze derde de verschuldigde premies betaalt, wordt de verplichting tot het afsluiten van de motorverzekering opgeschort. Een motorverzekering komt tussen voor alle schade die de bestuurder van de motor veroorzaakt aan anderen. Stel dat uw motor uitgerust is met een zitvlak voor een passagier en deze passagier aansprakelijk wordt gesteld voor het ongeval, dan zal ook de motorverzekering tussenkomen.

Opgelet

Ondanks dat een motorverzekering zal tussenkomen voor elk schadegeval door de bestuurder, zal in sommige gevallen de verzekeraar zijn prestatie weigeren omwille van een verval van dekking. Bij een dergelijk verval van dekking weigert de verzekeraar tussen te komen aangezien een bepaalde contractuele verplichting niet is nageleefd. Ga na wat de mogelijke uitsluitingen en vervallen van dekking zijn alvorens de motorverzekering te ondertekenen.

Motorverzekering Vergelijken, de verschillende soorten

Binnen motorverzekeringen kunnen drie types onderscheiden worden: de BA motorverzekering, kleine omnium- en grote omniumverzekering.

1. BA motorverzekering

Zoals hiervoor reeds vermeld, is een BA motorverzekering een verplichte verzekering. Elke motor is verplicht zich te verzekeren tegen de schade die hij aan derden zou toebrengen. De Belgische wetgever construeerde dit verplicht karakter aangezien het risico bestond dat slachtoffers anders met lege handen zouden overblijven in geval van een insolvabele motorrijder. Een motorverzekeraar zal tussenkomen voor alle ongevallen binnen de reikwijdte van de groene kaart. Het groene kaarten-principe vormt een uniform verzekeringssysteem binnen alle toegetreden lidstaten. Hebt u bijvoorbeeld tijdens een roadtrip in Frankrijk een ongeval met uw motor? Dan zal de verzekeraar de lichamelijke en materiële schade vergoeden van de andere partij.

2. Kleine omniumverzekering

Een kleine omniumverzekering biedt een beperkte omniumdekking. Zo zal de verzekeraar tussenkomen bij brand; diefstal of vandalisme; glasbreuk; schade door natuurrampen; en aanrijding met dieren. Een kleine omnium komt in principe enkel tussen wanneer u niet aansprakelijk bent voor het ongeval. Laat u per ongeluk een hamer vallen op de voorruit van uw motor-vespa en barst deze vervolgens? Voor dit schadegeval bent u zelf aansprakelijk, waardoor de kleine omniumverzekeraar niet zal tussenkomen.

3. Grote omniumverzekering

Een grote omniumverzekering zal tussenkomen voor alle mogelijke materiële schade, zelfs wanneer u in fout bent. Eveneens zijn brand; diefstal of vandalisme; glasbreuk; schade door natuurrampen; aanrijding met dieren; en andere schade aan het voertuig gedekt. Lichamelijke schade en medische kosten van de motorbestuurder worden in principe niet terugbetaald. Voor deze kostenposten kan u een aanvullende bestuurdersverzekering afsluiten. Een grote omniumverzekering of allrisk-polis valt aan te bevelen wanneer u net een nieuwe motor kocht en zorgeloos wenst rond te rijden.

Verschillen tussen motorverzekeraars onderling kunnen gemaakt worden inzake:

1. Type en kracht motor

Hoe sportiever de motor, hoe hoger de premie van de verzekeraar zal zijn. Wie graag rond toert tegen hogere snelheden loopt meer risico op schadegevallen, waardoor de verzekeraar dit risico zal compenseren met een hogere premie.

2. Leeftijd en profiel van de motorbestuurder

Jongere bestuurders worden door verzekeraars beschouwd als een risicogroep. Op basis van statistische gegevens blijkt dat jonge bestuurders meer schadegevallen veroorzaken dan meer ervaren bestuurders. Een 45-jarige vrouw met nul schadegevallen in het verleden zal met andere woorden minder premie betalen dan een vrouw van 23 met twee ongevallen in fout in het verleden.

3. Locatie van de motor

Hoewel een motor niet wordt gebruikt als decoratiemateriaal in de woning, houden verzekeraars ligging met de locatie van de motor. Toert u bijvoorbeeld hoofdzakelijk rond op het platteland? Dan zal u minder premie betalen dan iemand voor dezelfde motor in de stad.
Optionele uitbreidingen van de verzekering

Indien gewenst kan u uw motorverzekering BA, kleine omnium- of grote omniumverzekering uitbreiden met een bestuurdersverzekering of rechtsbijstandverzekering.

Tip: Zoek je een motorlening? Kijk dan op deze pagina.

1. Bestuurdersverzekering

Een verzekeraar BA zal uitsluitend de materiële en lichamelijke schade vergoeden van de slachtoffers. Uw eigen lichamelijke schade wordt nooit vergoed. Wat wanneer u valt tijdens een zondagse roadtrip en blijkt dat u dringend medische tussenkomst nodig hebt? Of nog erger: u blijft levenslang invalide?

Via een bestuurdersverzekering geniet u als bestuurder van een tussenkomst voor de medische kosten na ongeval; vergoeding voor tijdelijke en blijvende invaliditeit; tegemoetkoming voor uw familieleden wanneer u komt te overlijden; en vergoeding bij arbeidsongeschiktheid (een vergoeding voor het inkomstenverlies wanneer u de eerste maanden niet kan gaan werken). Bestuurdersverzekeringen zijn niet wettelijk geregeld. De waarborgen kunnen bijgevolg van verzekeraar tot verzekeraar verschillen. Doe aan bestuurdersverzekering vergelijken om de polis met de beste dekking terug te vinden.

2. Rechtsbijstandverzekering

Stel: Jos is 32 jaar en berokkent terwijl hij op weg was naar het werk met zijn motor onvrijwillig een ongeval. De andere bestuurder komt te overlijden. Jos wordt aangesproken voor onvrijwillige slagen en verwondingen. Van wie kan hij steun en advies verwachten? Inderdaad, de rechtsbijstandsverzekeraar.

Een rechtsbijstandverzekering komt tussen voor alle kosten verbonden aan juridische bijstand. Een rechtsbijstandsverzekeraar vergoedt niet enkel de gerechtelijke kosten, buitengerechtelijke kosten en aanvullen kosten. De verzekeraar heeft ook een bijstandsverplichting. Zo zal de verzekeraar assisteren bij het opstellen van een ingebrekestelling, alsook advies geven over welke rechtsmiddelen aan te wenden. De verplichting van de rechtsbijstandsverzekeraar overstijgt dus het financiële luik.

Rechtsbijstandsverzekeraars werken steeds op basis van een maximaal plafond. Alle kosten tot het plafond zullen integraal ten laste genomen worden door de verzekeraar. Kosten die de motorbestuurder boven het plafond zou maken, dient deze zelf te vergoeden. Ereloonstaten van advocaten kunnen rechtstreeks overgemaakt worden door de advocaat aan de verzekeraar. Tussen de verzekeraar en advocaat ontstaat echter nooit een contractuele relatie.

In België geldt enkel een verplicht karakter voor de motorverzekering BA. Desondanks loont het de moeite de voordelen van een kleine omnium-, grote omniumverzekering en bestuurdersverzekering door te nemen.

Geen keuze kunnen maken?

59% van onze bezoekers kiest voor de DVV Motorverzekering

Klik hier om het aanbod van DVV te bekijken >

×