Nieuwe beleggingstrend: flexfondsen

Nieuwe beleggingstrend: flexfondsen
Leestijd 3 minuten

Nieuwe beleggingstrend: flexfondsenFlexfondsen, ookwel flexibele gemengde fondsen genoemd, hebben de voorbije maanden aan populariteit gewonnen onder de Belgische beleggers. Is de keuze van de Belgische beleggers terecht? Of zijn flexfondsen slechts een modeverschijnsel? Met welke zaken moet men rekening houden bij het kiezen voor flexfondsen?

Flexfondsen, wat zijn het?

Bij klassieke gemengde beleggingsfondsen valt het onderscheid tussen aandelen en obligaties overzichtelijk te maken. Op die manier probeert men de belegger in te lichten over het risicoprofiel van het beleggingsfonds. Elk gemengd beleggingsfonds kent een percentage aan investeringen in aandelen en obligaties. Bij een defensief gemengd beleggingsfonds wordt vooral geïnvesteerd in obligaties. Slechts een beperkt deel van het vermogen (circa 30%) is belegd in aandelen. Een offensief gemengd beleggingsfonds belegt overwegend in aandelen. Een neutraal gemengd beleggingsfonds heeft plus minus 50% aan aandelen en obligaties. De beheer van een flexibel beleggingsfonds heeft meer speelruimte om al dan niet hoofdzakelijk in aandelen of obligaties te investeren. In functie van zijn verwachtingen opteert hij hoofdzakelijk voor het ene of het andere waardepapier.

Tip: Wilt u gaan beleggen? Vergelijk hier alle brokers >

Flexfondsen beleggen doorgaans ook in andere vermogensactiva, zoals grondstoffen, hedge funds, vastgoed, etc. Typerend voor flexfondsen is de aanwezigheid van afgeleide producten. Grosso modo kan gesteld worden dat binnen flexfondsen meer wordt overgelaten aan de fondsbeheerder en minder aan de investeerder zelf.

Waarom zijn flexfondsen zo succesvol?

Binnen de hedendaagse beleggings- en economische conjunctuur is beleggen allesbehalve eenvoudig. Obligaties gewaardeerd in euro zorgen maar voor beperkte successen. Daartegenover zijn vooral aandelen anno 2015 succesvol. Vandaar dat fondsbeheerders met goede keuzes kunnen zorgen voor mooie winstmarges van hun cliënten. Opgelet: door te kiezen voor flexfondsen, kiest u eigenlijk voor beleggingsfondsen met een discretionair beheer. De fondsbeheerder krijgt quasi vrij spel en moet zich niet telkens verantwoorden voor zijn keuzes. Daartegenover kan de fondsbeheerder wel anticiperen op potentiële verliezen en op die manier fiasco’s vermijden.

Waarop letten tijdens het flexfondsen beoordelen?

1. Kijk naar het werkelijk percentage aan aandelen. Een eerste grote beoordelingsfactor is het werkelijk percentage aan aandelen. Kijk niet naar de algemene en bijzondere voorwaarden van de polis waarbinnen het potentieel maximumpercentage aan aandelen wordt vermeld, maar kijk louter naar het werkelijk percentage aan aandelen. Bijvoorbeeld: beleggingsfonds X verklaart dat er een maximumpercentage van 90% aan aandelen kan ressorteren onder het fonds. In werkelijkheid bestaat slechts 40 à 60% van het belegde vermogen uit aandelen.

2. Vermijd flexdakfondsen. In principe werken flexdakfondsen op een gelijkaardige wijze als flexfondsen. Alleen wordt er in dat geval geïnvesteerd in andere fondsen en niet rechtstreeks in aandelen en obligaties. Een gevolg van deze beleggingskeuze is dat er meer kosten met het beleggen gepaard gaan. Zowel de flexfondsen als het flexdakfonds rekenen kosten aan voor hun werking.

3. Spreid het beleggen. Beleggen is geen snel winst-spel. Door bedachtzaam te beleggen kan u op termijn mooie resultaten boeken. Idem wat betreft u keuze voor een flexfonds. Blijf beleggingen voldoende spreiden doorheen de tijd.

4. Kies voor een flexfonds met een goede trackrecord. Hou echter steeds voor ogen dat de resultaten uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst. De beurzen zijn de voorbije jaren sterk verstevigd, waardoor nog hogere successen moeilijk te verwezenlijken vallen.

Voor- en nadelen flexfondsen

1. De fondsbeheerder krijgt meer vrijheid. Door de hogere vrijheid kan de fondsbeheerder zich beter indekken tegen financiële rampscenario’s. Anderzijds verliest u wel het overzicht over het beleggingsfonds. U weet nooit van tevoren hoeveel exact zal geïnvesteerd worden in aandelen en obligaties. Zeker wanneer u overweegt aanzienlijke bedragen als 100.000 EUR of meer te investeren in flexfondsen, verliest u de greep over een groot deel van uw vermogen.

2. Geen eigen zorgen. Via flexfondsen hoeft u geen ervaren belegger te zijn. Het aantal ingrepen dat u zelf via een flexfonds hoeft uit te voeren is quasi nihil. Veel ervaren beleggers beleggen liever zelf in specifieke aandelen of obligaties, waardoor ze kiezen voor andere beleggingsvormen.

3. U hebt geen gegarandeerd rendement. Door te kiezen voor een flexfonds bij een ervaren fondsbeheerder, denkt u onmiddellijk hoge winstmarges te boeken. Verlaat deze gedachte! Ook een professionele fondsbeheerder kan niet van tevoren inschatten hoe de financiële markt algemeen, en de producten en sectoren waarin specifiek werd belegd, zal/zullen evolueren.

Flexfondsen hebben meer vrijheid en autonomie dan klassieke beleggingsfondsen. Op die manier hoeft u zelf weinig financiële ingrepen door te voeren en kan u in principe geduldig wachten tot er winst is. Via een flexfonds verliest u wel de controle over uw beleggingen.

Related Posts