Oplossing voor de Belgische economie: anders sparen

Oplossing voor de Belgische economie: anders sparen

De onafhankelijke denktank ReThink: Taks heeft een concept ontwikkeld om de economie opnieuw aan te wakkeren. Door enkele aanpassingen in de spaarfiscaliteit van de overheid kan de Belgische economie een flinke boost krijgen.

De denktank ReThink: Taks bestaat uit vier onafhankelijke academici die in opdracht van Belfius op zoek gingen naar systeem van fiscale stimuli. In totaal dachten ze na en vergeleken ze mogelijkheden binnen vijf zuilen: sparen uit voorzichtigheid (spaarboekje); productieve investeringen (spaar- en beleggingsproducten op lange termijn); wonen; pensioen en ten slotte hospitalisatie en zorg.

De Belgische economie en spaargeld

Oplossing voor de Belgische econimieDe grootste wijziging van de denktank schuilt in de spreiding van fiscale vrijstellingen. Anno 2014 genieten Belgische spaarders van een automatische vrijstelling op intresten van 1.900,00 EUR. De academici suggereren een vrijstelling van 1.000,00 EUR, met een extra vrijstelling binnen het lange termijn sparen. “We willen geen grote schok teweegbrengen. Daarnaast komt er een vrijstelling van roerende voorheffing voor inkomsten uit beleggingsfondsen, termijnrekeningen met een looptijd van meer dan vijf jaar en gelijkaardige producten, met een maximum van 1000 euro,” aldus één van de academici. Op die manier hoopt de denktank de spaartendens te verschuiven van korte naar lange termijn.

Vorig jaar kwam reeds een gelijkaardig voorstel van Minister van Financiën, Koen Geens op de tafel te liggen. Vrijwel alle politieke partijen weigerden toen in te tekenen op het voorstel. Mogelijks had het met de timing van het voorstel te maken. Het toenmalig voorstel werd enkele weken voor de verkiezingen geïntroduceerd en was weinig populair bij de doorsnee burger. Andere bedenkingen van de denktank zijn de afschaffing van het zogenaamde langetermijnsparen (ten gunste van pensioensparen) en een beperking van fiscale voordelen in de korf wonen tot de eerste en enige woning.

Henk Vanhulle, adjunct-professor fiscaliteit aan Vlerick Business School voegde daar aan toe dat veel Belgische spaarders het huidige regime van 1.900,00 EUR vrijstelling ‘misbruiken’. De Belgische vrijstelling geldt per Belgische spaarrekening, waardoor een spaarder perfect verschillende spaarrekeningen en bijhorende vrijstellingen kan openen en genieten. Eigenlijk zou de spaarder autonoom deze overstijging moeten aangeven op zijn belastingbrief. In de praktijk gebeurt dit echter zelden en ‘vergeten’ veel spaarders dit bedrag aan te geven.

Oplossing voor de Belgische economie: anders sparen
4 (80%) 2 stemmen

Related Posts