Opnieuw deflatie in België

Deflatie in BelgiëDe inflatie daalde in september naar -0,12 procent in vergelijking met 0,02 procent van de maand augustus. Op die manier is er voor het eerst sinds november 2009 opnieuw sprake van een deflatie. Toen bedroeg de inflatiegraad ook -0,12 procent. Zo meldt aldus de FOD Economie.

Belgische cijfers over de deflatie

De consumptieprijsindex daalde in september 2014 met 0,08 procent en bedraagt nu 100,09 punten tegenover 100,17 punten in augustus. Zo is er sinds een goede vijf jaar voor het eerst weer sprake van deflatie. Een deflatie weerspiegelt een prijsdaling van het algemeen prijspeil voor consumptiemiddelen. Daardoor zouden in theorie gezinnen hun koopkracht kunnen versterken en meer consumeren. Op zich geen slechte zaak. Echter beschouwen economen deflatie niet als een altijd even rooskleurig fenomeen. Wanneer de prijzen blijven dalen bestaat de kans dat consumenten hun aankoop uitstellen tot een lager prijspeil en overtollige reserves sparen. Ondernemingen raken bijgevolg hun producten aan de actuele prijs niet kwijt, en besluiten de prijs nog te laten zakken. Op die manier belandt de economie in een negatieve spiraal, wat compleet nefast is. Meer spaaroverschotten zouden ook resulteren in nog langere intrestvoeten.

De gezondheidsindex (de indexkorf zonder alcohol, tabakswaren en brandstof) steeg in de maand september wel tot 0,03 procent. De maanden juli en augustus waren goed voor respectievelijk 0,22 en 0,02 procent. De inflatie voor energieproducten blijft negatief en daalde verder naar -7,73 procent tegenover -6,87 procent vorige maand en -9,33 procent in juli. De inflatie zonder energieproducten daalt in september tot 0,95 procent. In juli en augustus waren deze indexcijfers goed voor 1,30 en 0,97 procent. De inflatie zonder energieproducten daalde op zo tot zijn laagste pijl sinds maart 2006, toen ze 0,73 procent bedroeg. De inflatie voor voeding blijft negatief en daalt deze maand verder naar -1,07 procent ten opzichte -0,72 procent voor augustus. Ook de voedingsindex staat daardoor op zijn laagste pijl sinds juli 1999, toen deze -1,20 procent bedroeg.

Europees streefdoel

De Europese Centrale Bank (ECB) streeft naar een gemiddelde inflatie op jaarbasis van om en bij de twee procent. Economen beschouwen dat percentage als het meest idealiter, omdat bedrijven kunnen groeien zonder de consument meteen met torenhoge prijzen te confronteren. Zowel in Europa als België blijft de inflatiegraad echter al geruime tijd onder dat percentage. De ECB benadrukt echter dat een korte periode van inflatie niet perse rampzalig behoort te zijn. Bovendien zouden de effecten beperkt zijn omdat de inflatie vooral gedrukt wordt door de dalende energieprijzen. In september nam de ECB al extra maatregelen tegen de dreigende deflatie. Of die uiteindelijk effectief blijken, blijft af te wachten.

Opnieuw deflatie in België
2 (40%) 2 stemmen