Optimalisatie van spaarrekeningen

Optimalisatie van spaarrekeningenSpaarrekeningen, ookwel in België de klassieke spaarboekjes genoemd, brengen nagenoeg geen rendement meer op. De aanhoudende lage rentepercentages zijn het gevolg van de steeds toenemende hoeveelheid geld dat op spaarrekeningen worden geplaatst. Nochtans hoeven spaarrekeningen niet perse tot verlies te leiden. Waarop moet u letten bij het aangaan van een spaarrekening, en hoe kan u uw huidige spaarrekening optimaliseren?

De ene bank is de andere niet

Veelal opteren consumenten voor de optie hun spaargeld te parkeren bij een klassieke bankinstelling. Doorgaans gaat het om banken als BNP Paribas Fortis, ING, KBC etc. Spelers die iedereen van naam kent en waarvan de rendementspercentages guitig worden rondgespeeld. Vandaag de dag zijn er ook meerdere kleinere banken en internetbanken die hun peilen op de Belgische spaarder hebben gericht. Internetbanken geven soms nog standaard rentevoeten tot 1,00%, in tegenstelling tot klassieke banken waar u nog hoogstens 0,35 à 0,50% aantreft. Gecombineerd met een goede getrouwheidspremie kan u op die manier bij kleinere banken of internetbanken tot 1,50% rendement ontvangen. De huidige inflatie schommelt rond de 0%, waardoor het werkelijke rendement bij kleinere banken dus 1,50% is. Het begrip ‘inflatie’ weerspiegelt de algemene stijging van het prijspeil. Daartegenover staat ‘deflatie’, logischerwijze een daling van het algemene prijspeil.

Het handige aan het Belgische systeem is de vrijstelling van verzamelde intresten tot 1.880 EUR per persoon. Tot dit bedrag betaal je 0 euro roerende voorheffing. De Belgische overheid heeft daarenboven het spaargeld door de financiële crisis gewaarborgd tot 100.000 EUR per persoon per bank. Beschikt u dus over een aanzienlijke spaarsom, maar wenst u niet over te gaan tot risicovolle beleggingen? Opteer dan om uw spaargeld te spreiden over diverse bankinstellingen. Op die manier is uw bedrag door de Belgische staat tot 100.000 EUR per bank gedekt.

Berekening rendement

Zoals hiervoor gesteld bestaat het totale rendement uit een basisrentevoet en getrouwheidspremie. Kleinere banken en internetbanken geven bijvoorbeeld een basisrentevoet van 1,00% plus een getrouwheidspremie van 0,50%, samen goed voor een totaalrendement van 1,50%. Op het eerste zich lijkt de basisrentevoet het belangrijkste, aangezien deze het hoogste is van de twee percentages. Nochtans is het tegenovergestelde waar. Een basispremie is niet gegarandeerd en kan wijzigen van dag tot dag. Daartegenover is de getrouwheidspremie gegarandeerd voor één jaar. Bij het vergelijken van banken voor het openen van een spaarrekening vergelijkt u dus best voornamelijk de getrouwheidspremies, en dan pas de basisrentevoet.

Leer uzelf kennen als cliënt

Ingewikkelder is het te oordelen welke exacte spaarrekening u moet afsluiten. Veel hangt af van het type van cliënt. Wenst u als cliënt op om het even welk moment over uw geld te beschikken en geen negatieve gevolgen te ondervinden van transactieverschuivingen op de spaarrekening, dan opteert u beter voor een spaarrekening met een hoge basisrentevoet. Een getrouwheidspremie geldt immers enkel voor het geld dat gedurende één jaar onaangetast op de spaarrekening blijft staan. Als meer begoede spaarder die absoluut geen nood heeft aan het geld gedurende jaar X kan u dus beter opteren voor een spaarrekening met een hoge getrouwheidspremie.

Opmerking: Aan te raden is het te werken met twee spaarrekeningen. Open enerzijds een spaarrekening met een hoge basisrentevoet voor spaargeld waar u nog regelmatig gebruik van wenst te maken, en anderzijds een spaarrekening met een hoge getrouwheidspremie voor het geld waar u absoluut geen nood aan heeft.

Optimalisatie van spaarrekeningen
4 (80%) 2 stemmen