Persoonlijke Lening

Persoonlijke Lening Vergelijken

De persoonlijke lening vormt hét kredietinstrument bij uitstek voor persoonlijke uitgaven. Gelet op zijn gespreid betalingskarakter wordt de persoonlijke lening ookwel lening op afbetaling genoemd. De ontlener verkrijgt een geldsom, waarbij deze de verplichting aangaat om via periodieke betalingen de geleende som, met inbegrip van eventuele rente en kosten terug te betalen. Via een persoonlijke lening kunnen diverse uitgaven, zoals een nieuwe eetkamer, onvoorziene veranderingswerken thuis of een huwelijk gefinancierd worden.

 ProductJKPMinMax 
CetelemCetelem Persoonlijke lening
* Online inschrijven
* Looptijd tot 120 maanden
* Meest Gekozen

Voorbeeld: 25.000,00 €. Looptijd 4 jaar,
maandelijkse aflossing 575,17 €.
Totaal te betalen 27.607,98 €.
4.95%€1200€75000Meer Informatie
CofidisCofidis Persoonlijke Lening
* Looptijd tot 120 maanden

Voorbeeld: 1250,00 €. Looptijd 1 jaar,
maandelijkse aflossing 106,94 €.
Totaal te betalen 1.283,28 €.
4.99%€5001€50000Meer Informatie
BeobankBeobank Comfortlening Plus
* Looptijd tot 42 maanden
* Vlotte afhandeling

Voorbeeld: 1250,00 €. Looptijd 1 jaar,
maandelijkse aflossing 106,94 €.
Totaal te betalen 1.283,28 €.
4.99%€1250€7500Meer Informatie
BuywayBuyway Lening op Afbetaling

Voorbeeld: 2500,00 €. Looptijd 1 jaar,
maandelijkse aflossing 214,75 €.
Totaal te betalen 2.577,00€.
5.49%€2500€20000Meer Informatie
MozzenoMozzeno lening
* Gratis online aanvraag
* Looptijd tot 60 maanden

Voorbeeld: €20.000. Looptijd 48 maanden,
maandelijkse aflossing €448.01.
Totaal te betalen €21504.48.
5.95%€1250€30000Meer Informatie
Creditvite Persoonlijke leningCreditvite Lening op afbetaling
* Looptijd tot 60 maanden
* Vrijblijvende aanvraag

Voorbeeld: 25.000,00 €. Looptijd 4 jaar,
maandelijkse aflossing 628,79 €.
Totaal te betalen 30.181,92 €.
9.99%€500€90000Meer Informatie
KredietpartnerKredietpartner Persoonlijke lening
* Looptijd tot 42 maanden
* Online aanvraag

Voorbeeld: 25.000,00 €. Looptijd 4 jaar,
maandelijkse aflossing 628,79 €.
Totaal te betalen 30.181,92 €.
10.5%€500€90000Meer Informatie
BeobankBeobank Lening op afbetaling
* Looptijd tot 84 maanden
* Vlotte afhandeling
* Tot €5000 10.5% rente

Voorbeeld: 25.000,00 €. Looptijd 4 jaar,
maandelijkse aflossing 628,90 €.
Totaal te betalen 30.187,20 €.
10%€2500€70000Meer Informatie
Persoonlijke Lening
4.3 (86.06%) 66 stemmen

De meeste persoonlijke leningen worden verkregen bij de bank. Ook andere personen kunnen u echter een persoonlijke lening verstrekken. Zo kan men bijvoorbeeld geïnteresseerd zijn in een wagen, maar momenteel niet over het integrale aankoopbedrag beschikken. De autoverkoper kan u, waarschijnlijk mits tussenkomst van een extern verbonden kredietonderneming, een autofinanciering voorstellen. In se is een autofinanciering dus niets anders dan een op maat gemaakte persoonlijke lening. Het verschil tussen een koop op afbetaling en een autolening, vormt dat in het laatste geval er geen voorschot wordt vereist. Grosso modo kunnen drie kredietverstrekkers onderscheiden worden:

1. De kredietagent

Deze verstrekt enkel leningen van één kredietgever. Bijvoorbeeld: kredietagent Janssens verstrekt enkel persoonlijke leningen van kredietgever X. Persoonlijke leningen van kredietgevers Y en Z worden niet voorgesteld aan geïnteresseerden.

2. De kredietmakelaar

De kredietmakelaar verdeelt leningen van verschillende kredietgevers. Bijvoorbeeld: kredietmakelaar Janssens heeft zowel persoonlijke leningen van kredietgever X, Y als Z in zijn portefeuille.

3. De handelaar

Daarbij kan teruggegrepen worden naar de autofinanciering van hierboven, of verschillende elektronicawinkels die hun goederen op krediet aanbieden.

Voorwaarden voor het verkrijgen van een persoonlijke lening

persoonlijke leningen vergelijken en aanvragenEen lening is logischerwijze niet vrijblijvend. Wanneer men als consument een lening aangaat, staat daar een financiële prestatie tegenover. Niet alleen behoort u het ontleende bedrag terug te betalen, de kredietgever zal voor zijn tussenkomst ook kosten en een rente aanrekenen. Vooraleer een kredietgever een persoonlijke lening zal verstrekken, zal hij nagaan of u voldoet aan:

1. Leeftijdsvereiste

Om zelf een persoonlijke lening aan te gaan behoort men handelingsbekwaam te zijn. De Belgische wetgever hanteert voor deze handelingsbekwaamheid een grensleeftijd van 18 jaar. Bent u jonger dan 18 jaar? Dan zal u geen persoonlijke lening kunnen aangaan.

2. Nationaliteitsvereiste

Een persoonlijke lening kan enkel worden verstrekt aan personen die beschikken over de Belgische nationaliteit, of minstens drie jaar in België woonachtig en werkzaam zijn.

3. Inkomensvereiste

Een kredietverstrekker wenst op het einde van de rit vanzelfsprekend de ontleende som terug te zien. Bijgevolg zal hij het voorleggen van een vast inkomen vereisen. De maximaal te ontlenen som wordt tevens berekend op dit inkomen. Hoe hoger uw maandelijks inkomen, hoe hoger het bedrag dat u zal kunnen ontlenen én hoe soepeler de kredietinstelling zal zijn om u het bedrag te ontlenen.

4. Bijkomende formaliteiten

Afhankelijk van kredietinstelling tot kredietinstellingen kunnen er bijkomende formaliteiten gevraagd worden, zoals een bewijs van aflossing van andere leningen of een offerte van de koopsom/prijs.

Persoonlijke Leningen Vergelijken via Forento.be

Wanneer men uiteindelijk besloten heeft voor de aankoop van goederen of betaling van de werken te gaan lenen, loont het de moeite de verschillende persoonlijke leningen op de markt met elkaar te vergelijken. De volgende factoren kunnen u daarbij assisteren:

1. Maximale looptijd

Persoonlijke leningen worden afhankelijk van hun bedrag gekenmerkt door een verschillende maximale looptijd. De kredietgever mag geen langere looptijd dan deze voorstellen. De Belgische wetgever voerde deze beperking in om te vermijden dat consumenten te lang gekluisterd zijn aan één krediet.

– 500 EUR – 2.500 EUR: 24 maanden;
– 2.501 EUR – 3.700 EUR: 30 maanden;
– 3.701 EUR – 5.600 EUR: 36 maanden;
– 5.601 EUR – 7.500 EUR: 42 maanden;
– 7.501 EUR – 10.000 EUR: 48 maanden;
– 10.001 EUR – 15.000 EUR: 60 maanden;
– 15.001 EUR – 20.000 EUR: 84 maanden;
– 20.001 EUR – 37.000 EUR: 120 maanden;
– > 37.000 EUR: 240 maanden.

2. Maandelijkse aflossing

Het bedrag dat ter beschikking wordt gesteld van de kredietnemer moet op periodieke ogenblikken terug betaald worden. De maandelijkse aflossingen zullen samengesteld zijn uit enerzijds een element kapitaal en anderzijds rente. De verhouding tussen beide elementen wordt hierna nog verder uitgediept.

3. Het Jaarlijks Kostenpercentage (JKP)

Het JKP weerspiegelt de totale kostprijs op jaarbasis van de persoonlijke lening. Dit percentage beslaat niet alleen het element rente, maar tevens alle andere kosten, zoals commissielonen, administratieve kosten en dossierkosten. Afhankelijk van het kredietbedrag hanteert de Belgische wetgever verschillende maximale jaarlijkse kostenpercentages. Bekijk de website van de FOD Economie voor een overzicht van de actuele bedragen en percentages.

4. Extra waarborgen en verplichtingen

Afhankelijk van kredietinstelling tot kredietinstelling zullen er alvorens een persoonlijke lening kan worden toegestaan, bijkomende waarborgen moeten worden verstrekt. Idem kan een kredietverstrekker vragen een aanvullende verzekering af te sluiten. De meest voorkomende verzekeringen zijn de schuldsaldoverzekering, verzekering tegen ziekte en/of invaliditeit, verzekering tegen werkloosheid en omniumverzekering.

Zoals hiervoor gesteld, bestaat het maandelijks aflossingsbedrag uit enerzijds een element kapitaal en anderzijds een element rente. Het kapitaal vormt de puzzel voor de ontleende som. Wie bijvoorbeeld 1.000 EUR leent, zal uiteindelijk deze 1.000 gespreid moeten terugbetalen. De rente daartegenover doelt op de vergoeding van de kredietgever. Kredietgevers zullen kredietnemers de keuze laten tussen hetzij een vaste, hetzij een variabele rentevoet. Kiezen voor een vaste rentevoet loont de moeite wanneer de rente momenteel laag staat en deze mogelijks in de toekomst zou kunnen stijgen. Een variabele rentevoet wijzigt dan weer op periodieke en contractueel bedongen tijdstippen, waardoor deze kan evolueren in positieve of negatieve zin.

Het Vergelijken van Persoonlijke Leningen

Kredietverstrekkers pogen soms geïnteresseerden te lokken met boodschappen als “0% JKP”. Kan een dergelijk systeem van ‘gratis’ lenen? Bij een persoonlijke lening met een JKP van 0% is de lening op zich effectief gratis. De list ligt hem echter in dergelijke situaties binnen de onrechtstreekse kosten. Zo kan een autoverdeler stellen dat een geïnteresseerde de keuze heeft tussen een rechtstreekse korting op de wagen of een financiering aan 0%. De korting dat de verdeler zou hebben toegestaan bij een onmiddellijke, contante aankoop wordt nu verrekend via het 0% JKP. Anderzijds kan een kredietagent of –makelaar stellen dat u een gratis autofinanciering ontvangt wanneer u tegelijk een omniumverzekering afsluit. Vergelijk de tarieven van de agent of makelaar om na te gaan of de omniumverzekering niet vele malen duurder is dan bij een andere verzekeringsinstelling.

Betaal consequent de verschuldigde bedragen terug. In geval van nalaten te betalen zal u als consument belanden op de zogenaamde ‘zwarte lijst’, waardoor u bij geen enkele andere kredietverstrekker nog een lening zal kunnen aangaan. In geval van nalaten te betalen blijft men gedurende tien jaar op deze lijst staan. Lukt het alsnog om het krediet terug te betalen? Dan verdwijnt deze vermelding automatisch na één jaar.

De persoonlijke lening is de meest voorkomende kredietvorm op de financiële markt. Vergelijk persoonlijke leningen echter steeds op een adequate wijze. Neem voor een accurate schatting tussen verschillende kredietverstrekkers eenzelfde kredietbedrag, looptijd en waarborgen. De kredietgever is daarenboven wettelijk verplicht u te adviseren inzake welke persoonlijke lening het beste past bij uw profiel.