Risico’s die niet beleggers lopen

Risico’s die niet beleggers lopen
Risico’s die niet beleggers lopen
Leestijd 2 minuten

Veel mensen beleggen niet omdat ze de risico’s van het beleggen te groot vinden. Een groep specialisten wil nu echter meer de nadruk leggen op de risico’s die verbonden zijn aan niet beleggen. Daarbij wordt gewezen op de rol van inflatie en de lage spaarrentes die op dit moment gelden. Het is de bedoeling dat de kennis over beleggen verder wordt vergroot onder consumenten. Volgens de specialisten is het gebrek aan kennis namelijk de voornaamste reden waarom Belgen niet altijd overtuigd zijn van beleggen als optie voor het eigen vermogen.

De lage spaarrentes

Een belangrijke factor waar veel nadruk op ligt, is de lage spaarrente. Het kost soms zelfs geld om spaargeld op een rekening te laten staan tegenwoordig. Dat dit voor beleggen heel anders is, is voor veel mensen niet voldoende om ze te overtuigen. Zij durven het niet aan om hierin te stappen. Het gebrek aan kennis van het beleggen wordt als de voornaamste reden genoemd door deze groep. Ondertussen groeit het vermogen op de rekening niet, maar krimpt het eerder, door de kosten die tegenwoordig aan het sparen worden verbonden door banken. Zeker voor hogere saldi geldt dit.

Kleine stappen vooruit

Uit onderzoek blijkt dat wel kleine stappen vooruit worden gemaakt. Wie Belgen ondervraagt over hun wens om te beleggen, ziet het percentage dat hier wel oren naar heeft langzaam groeien. Ook wordt steeds vaker aangegeven dat meer kennis is opgedaan in de voorgaande periode om ook veilig te kunnen gaan beleggen. Een deel van de respondenten denkt vooral dat voor beleggen veel geld nodig is en zegt dit niet te hebben. Ook hier is nog het nodige te winnen, stellen experts. Ook met kleine bedragen is namelijk al goed te beleggen.

Het risico van niet beleggen

Het is natuurlijk zo dat beleggen risico’s met zich meeneemt. De koersen kunnen dalen waardoor je geld kwijtraakt. Toch is geld stil laten staan minstens even groot als risico. De prijzen in de maatschappij worden alleen maar hoger. Het vermogen dat je hebt wordt echter niet groter omdat de spaarrente niet meestijgt. Daardoor kan je dus steeds minder doen met het geld dat je gespaard hebt. Door te beleggen kan je dit verlies opvangen. Mits je dit goed aanpakt. Daar zijn bovendien verschillende vormen van beleggen geschikt voor.

Jong mee beginnen

Het is ook zo dat het goed is om al jong te beginnen met beleggen. De groep die in België het hardst groeit is de jonge belegger. Ook voor hen geldt dat zij er op tijd bij willen zijn om een vermogen op te bouwen. Rendement is daarbij het belangrijkste uitgangspunt. Wel valt op dat veel beginnende beleggers dit het liefst zelfstandig doen. De belegger durft ook wat meer risico’s te nemen. Al is het wel zo dat duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Bedenk daarbij dat het om de lange termijn gaat. Juist daarom is de kans dat je meer succes hebt ook wat groter. Dit kan een overtuigende reden zijn voor beginners.

Related Posts