Sociale leningen, what’s in a name?

Sociale leningen, what’s in a name?

Sociale leningen, what’s in a name?Vrijwel iedereen kent de klassieke lening en het hypothecair krediet. Het gaat om leningen die verstrekt worden door financiële instellingen tegen betaling van een bepaalde rentevoet. Het zijn ook meestal deze instellingen die het eerst worden geraadpleegd door individuen en koppels die een woning wensen aan te kopen, bouwen of verbouwen. Het gaat bij deze initiatieven om zware en belangrijke investeringen. Dankzij het verstrekte krediet kan deze zware kost doorheen de tijd gespreid worden. Wat veel consumenten echter vergeten is dat de overheid tevens bepaalde initiatieven ondersteunt, de zogenaamde sociale leningen.

Klassieke lening versus sociale lening

Het verschil tussen een klassieke en sociale lening schuilt in de gehanteerde rentevoet. De sociale leningen worden gesubsidieerd, waardoor de rentevoeten (circa 2%) mogelijks een pak onder het tarief van de klassieke financiële instellingen liggen. In Vlaanderen worden sociale leningen aangeboden door het Vlaams Woningfonds en Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). Per 1 januari van vorig jaar gelden voor beide instellingen dezelfde voorwaarden. Logisch, aangezien het bij beiden om een door de overheid gesteunde maatregel ging. Bij dit type van lening gaat het om een ‘echte’ subsidie door de Vlaamse Overheid.

Andere vormen van ‘sociale leningen’

De Vlaamse Overheid kan tevens waarborgen geven voor bepaalde leningen. Wanneer u na eigen onderhandelingen niet tot de laagste rentevoet komt, bijvoorbeeld omdat de bank u wel een lening wil verstrekken maar twijfelt over uw achterliggende waarborgen en financiële inkomsten, kan er een Gewestwaarborg verstrekt worden. Door deze extra waarborg zal de financiële instellingen u wel een voordeliger woningkrediet verstrekken. Een derde type van maatregelen in het kader van sociale leningen zijn de groene leningen van het FRGE. Het gaat daarbij om kleinere leningen ter renovatie. De groene leningen van het FRGE zijn dus niet gericht op de aankoop van een woning of appartement, maar wel op het verrichten van groene investeringen.

Verstrenging voorwaarden sociale lening met subsidie

Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) wil de voorwaarden voor de eigenlijke sociale lening in de toekomst nog verstrengen. Opnieuw, want op 1 januari 2015 werden de voorwaarden al bijgeschroefd. Zo wordt per 1 januari 2015 enkel nog een sociale lening verstrekt voor de aankoop van een bestaande woning, of renovatie van een bestaande woning. Wie met andere woorden zelf een huis bouwt, een grond aankoopt of zijn lening herfinanciert valt niet meer onder het toepassingsgebied. Ondanks de wijzigingen wordt tot op heden nog steeds gekeken naar het inkomen van drie jaar geleden. Homans wenst dit te wijzingen naar het inkomen op het ogenblik van de aanvraag.

“De beschikbare middelen moeten terechtkomen bij de juiste doelgroep die niet over een voldoende sterke financiële basis beschikt”. “Het zijn trouwens ook die mensen die om allerhande redenen te laat zijn om hun dossier in te dienen omdat ze moeilijk hun weg in het systeem vinden. En jammer genoeg kunnen, eens het voorziene budget op is, ook geen bijkomende leningen meer worden toestaan”, aldus de Minister.
Op die manier wenst Homans in te spelen op het immense succes van sociale leningen. De vraag naar sociale leningen blijkt immers vele malen groter dan de voorziene budgetten.
© MIWR 2015

Sociale leningen, what’s in a name?
4 (80%) 1 stemmen

Related Posts
Meer in Leningen
Lenen als kleine onderneming in gedrang

Steeds meer kleine ondernemingen kampen met financieringsproblemen. Uit een studie van Unizo en de Universiteit Antwerpen blijkt dat één op...

Sluiten