Spaarboekjes versus veilig sparen via Tak 21: de verschillen (deel 1)

Tak 21 sparenSpaarboekjes, lees de klassieke spaarrekeningen, zijn de populairste spaarinstrumenten van de Belgen. Steeds vaker beginnen banken ook andere Tak 21-verzekeringen voor te stellen als een ideaal vervangend medium. Waar zitten de verschilpunten? Forento.be helpt u de juiste keuze te maken. Vandaag: Tak 21-verzekering algemeen en zijn verzekeringsimplicaties

Tak-21 Sparen Algemeen

Een Tak 21-verzekering blijft, zoals de naam al doet vermoeden, een belegging in een verzekeringsverpakking. De aanbieders van dergelijke spaarinstrumenten zijn dus steeds verzekeraars. De geïnteresseerde spaarder sluit een levensverzekering af met zichzelf als begunstigde, en een derde begunstigde bij een mogelijks overlijden. Het mooie aan een Tak 21-verzekering is dat de spaarder zelf kiest hoelang en voor welk bedrag hij wenst ‘verzekerd’ te zijn. In concreto ontvangt de verzekeringsnemer een gewaarborgde rentevoet, verworven voor een vooraf bepaalde periode. Deze rentevoet is echter niet gegarandeerd voor toekomende stortingen.

Een groot verschilpunt met klassieke spaarrekeningen waar het volledige bedrag onderhevig is aan mogelijke stijgingen of dalingen van het spaartegoed. De gewaarborgde rentevoet van een Tak 21-verzekering kan verhoogd worden met de winstdelingen, wanneer de polis effectief een winstmarge heeft geboekt. Het blijft dus koffiedik kijken tot de bekendmaking van de uiteindelijke resultaten, of de verzekeringsnemer een winstdeling ontvangt. In jaren waar het minder gaat qua cijfers van de verzekeraar, zullen verzekerden ook geen extra winstdeling ontvangen.

Verzekeraars bieden ook Tak 21-verzekeringen aan zonder gewaarborgde rentevoet, zogenaamde 0%-contracten. Het te sparen bedrag bestaat in dat geval uit alleen niet-gewaarborgde winstdeling. Verzekeraars garanderen enkel het ingelegde bedrag, zonder enige zekerheid of erkenning rond mogelijke winsten.

Verzekeringsimplicaties bij deze spaarvorm

Zoals hierboven gesteld zal de Tak 21-polis een bedrag uitkeren aan de verzekerde wanneer hij op het einde van het contract nog in leven is, of bij overlijden aan een derde. Wanneer de verzekerde niet opteert voor een bijkomende overlijdensdekking, wordt het gespaarde bedrag (inclusief de verworven spaarreserves) uitgekeerd aan de nalatenschap. Het overlijden kan echter ook benut worden als extra bron van inkomstenwerving. Door een bijkomende overlijdenswaarborg of hogere percentage dan 100% van de reserve, ontvangt de nalatenschap een hoger bedrag en kunnen eventuele successierechten ingecalculeerd worden. Successierechten mogen voor erfgenamen, verder dan in eerste graad immers niet onderschat worden.

Geïnteresseerden kunnen aan de Tak 21-verzekering ook andere risico’s koppelen, zoals een ongevallenverzekering of invaliditeitsverzekering. Een ongevallenverzekering zal voorzien in een bijkomende uitkering in geval dat de verzekerde slachtoffer wordt van een ongeval. De invaliditeitsverzekering zal tussen komen bij arbeidsongeschiktheid. Voor deze extra dekking betaalt de verzekerde een bijkomende premie, los van het premiebedrag voor de Tak 21-verzekering. Een groot verschilpunt dus met de spaarboekjes, waar bijkomende dekkingen van risico’s uitgesloten zijn. Geïnteresseerden moet in dat geval opteren voor een afzonderlijke verzekeringspolis.

Klik hier voor Deel 2 in deze serie 

Spaarboekjes versus veilig sparen via Tak 21: de verschillen (deel 1)
4 (80%) 3 stemmen