Spaarboekjes versus veilig sparen via Tak 21: de verschillen (deel 2)

Spaarboekjes, lees de klassieke spaarrekeningen, zijn de populairste spaarinstrumenten van de Belgen. Steeds vaker beginnen banken ook andere Tak 21-verzekeringen voor te stellen als een ideaal vervangend medium. Na de Tak 21-verzekering algemeen en zijn verzekeringsimplicaties, is het vandaag de beurt aan de fiscale implicaties. Geld beleggen en verdienen hangen immers in België onlosmakelijk samen met belastingen.

Het klassieke spaarboekje

Tak 21 Sparen VergelijkenDe Belgische overheid bepaalt jaarlijks op basis van de prijsindexatie het intrestbedrag dat vrijgesteld is van belastingen. Tot en met die grens zijn intresten vrij van roerende voorheffing en moet de spaarder dus geen deel van zijn winst afstaan. Tijdens het inkomstenjaar 2013 ging het bijvoorbeeld om de belastingvrije som van 1.880 EUR. Overstijgt u als spaarder het bedrag van 1.880 EUR aan intresten? Dan bent u een percentage van 15% procent verschuldigd op de intresten boven de 1.880 EUR. In principe geldt de vrijstelling van 1.880 EUR voor de totale intrestensom.

Bijvoorbeeld: Piet heeft een spaarboekje bij KBC, BNP Paribas Fortis en ING waardoor hij in totaal 5.000 EUR aan intresten verzameld. In principe zou hij op het bedrag van 3.120 EUR (5.000 EUR – 1.880 EUR) 15% roerende voorheffing verschuldigd zijn. Belastingplichtigen behoren de totale intrestensom aan te geven op hun belastingaangifte, welke in de praktijk vaak ‘vergeten’ wordt. Daardoor genieten ze van een complete vrijstelling van roerende voorheffing door simpelweg hun spaartegoeden te spreiden.

Tak 21-verzekering

Tak 21-verzekeringen met een looptijd van meer dan acht jaar zijn vrijgesteld van roerende voorheffing, idem wanneer er geopteerd wordt voor een overlijdensdekking van minstens 130% van de gestorte premies. In dat laatste geval geldt er als bijkomende voorwaarde dat verzekeringsnemer, verzekerde en begunstigde bij leven dezelfde persoon zijn. Het eigenlijk idee van een levensverzekering is dus sparen op de lange termijn, in tegenstelling tot het klassieke spaarboekje waar men op korte termijn intresten verzameld en uitbetaalt krijgt. Als de levensverzekering niet voldoet aan de voorwaarden voor vrijstelling, is een roerende voorheffing van 25% verschuldigd berekend op de gestorte premies gekapitaliseerd aan een fictieve rentevoet van 4,75%.

Bijvoorbeeld: Piet opteert voor een Tak 21-verzekering met looptijd van vijf jaar. In dat geval gaat het om een verzekering met een minder lange looptijd dan acht jaar, en kan Piet dus niet genieten van de vrijstelling. De vereiste achtjarige termijn begint te lopen vanaf de datum van het ondertekenen van het contract. Strategische planners doen er bijvoorbeeld goed aan om nu al een levensverzekering af te sluiten, maar pas binnen drie jaar bedragen te storten. Door een stortingsperiode van vervolgens vijf jaar te doorlopen, kunnen alle intresten over de acht jaar (ookal is er maar gedurende vijf jaar effectief betaald) belastingvrij opgenomen worden.

Spaarboekjes versus veilig sparen via Tak 21: de verschillen (deel 2)
4.5 (90%) 2 stemmen