Spaargedrag zal niet beteren eerste jaren

Spaargedrag zal niet beteren eerste jaren

Enkele weken gelden berichtten enkele media over een daling in de spaargraad bij doorsnee Belgische gezinnen. En die tendens lijkt de eerste jaren niet te zullen toenemen. Het plan om de nettolonen, het bedrag wat gezinnen effectief op hun rekening gestort krijgen en vervolgens kunnen sparen, in de eerste jaren te laten toenemen lijkt voorgoed van de baan. Open VLD wijzigde zijn visie ten op zichtte van het eerdere idee en laat CD&V daardoor alleen.

Spaargedrag gezinnen zal niet beterenEén van de politieke programmapunten van Open VLD was een loonlastenverlaging van 5 miljard euro en een belastingverlaging van 5 miljard euro voor de werknemers. Deze totale som, 10 miljard euro, zou gelijk verdeeld worden. Enerzijds zouden de brutolonen dalen, welk positief is voor KMO’s en grotere ondernemingen. Door een verlaging van de brutolonen wordt het aantrekkelijker om meer mensen in dienst te nemen en jobs te creëren. Anderzijds zou ook de werknemer en het doorsnee gezin baat hebben van het plan. Van het lagere brutoloon zou meer netto worden overgehouden. Iedereen tevreden. Of toch niet?

Studies naar het Spaargedrag

Open VLD trok inmiddels zijn standpunt weer in. “Studies tonen aan dat mensen met een hoger nettoloon vooral meer gaan sparen”, zegt een federale onderhandelaar. “Voor elke euro die men extra verdient, gaat ongeveer een halve euro naar het spaarboekje. Economisch gezien brengt dat weinig op. Daarom willen we alle lastenverlagingen aan de brutokant inzetten.” Open VLD wil nu enkel inzetten op een versterking van de concurrentiekracht. “De beschikbare budgettaire ruimte is erg beperkt. We moeten keuzes maken. Hoezeer we het de mensen ook gunnen”. Om het verhaal toch ietwat politiek verkoopbaar te houden, zou er geopteerd worden voor een verdeelsleutel van 2/3e voor bedrijven en 1/3e voor werknemers.

Door de wijziging van het standpunt schuift Open VLD meer in de richting van de rechtse partij NVA. De partij van Bart De Wever wenst een verlaging van de werkgeversbijdrage voor 4,5 miljard euro. Daartegenover plaatst N-VA een verhoging van de sociale werkbonus, een fiscale vrijstelling voor wie werkt. In de coalitie is daardoor CD&V de enige partij die vasthoudt aan haar standpunt rond de evenredige verdeling van de loonlastenverlaging, zijnde 3 miljard euro voor de gezinnen (via een verhoging van de belastingvrije som) en 3 miljard euro voor de bedrijven.

Spaargedrag zal niet beteren eerste jaren
4 (80%) 2 stemmen

Related Posts
Meer in Sparen
Oplossing voor de Belgische economie: anders sparen

De onafhankelijke denktank ReThink: Taks heeft een concept ontwikkeld om de economie opnieuw aan te wakkeren. Door enkele aanpassingen in...

Sluiten