Spaargeld optimaliseren, al dan niet via een nieuwe spaarrekening?

Spaargeld optimaliseren, al dan niet via een nieuwe spaarrekening?
Leestijd 3 minuten

Aangezien het voor veel consumenten anno 2015 moeilijk is om interessante obligaties aan te treffen, wordt weer sneller teruggegrepen naar het alom vertrouwde spaarboekje. Waarop moet je letten bij het optimaliseren van een spaarrekening? En is het interessant om over te stappen naar nieuwe spaarrekeningen en –formules van financiële instellingen?

Aandachtspunten optimaliseren spaarrekening

De spaarrekening of ‘het spaarboekje’ is steeds het paradepaardje geweest onder de Belgische bevolking. Vorige maand nog publiceerde de Nationale Bank van België een recordbedrag aan spaargeld onder de Belgen. Kiezen voor een spaarboekje is immers kiezen voor zekerheid en financiële stabiliteit. Deze zekerheid gaat echter gepaard met even historisch lage rentevoeten. Nochtans bieden enkele online banken nog een gewaarborgd nettorendement aan van 1%, te verhogen met een getrouwheidspremie. Een combinatie van beide factoren biedt daarmee op jaarbasis een nettorendement van 1,50% of meer. En dat ‘zekere’ percentage zet weinig consumenten aan tot het verschuiven van hun spaargeld.

In wat volgt zal nog dieper ingegaan worden op het nut of nadeel van het openen van een nieuwe spaarrekening en verplaatsen van spaargeld. Inzake opbrengsten op spaarrekeningen geldt in België een vrijstelling van belasting ten belope van 1.880 EUR op jaarbasis. Elk individu is jaarlijks tot 1.880 EUR vrijgesteld van enige roerende voorheffing. De Belgische overheid garandeert daarenboven iedere spaarder zijn spaarbedrag tot 100.000 EUR.

De totale opbrengst van een spaarrekening bestaat dus uit een element basisrente en een element getrouwheidspremie. In se is de basisrente minder belangrijk, omdat deze op eender welk moment kan worden gewijzigd. De basisrente die je nu ontvangt, kan dus met andere woorden binnen drie maanden gehalveerd zijn. Dit in tegenstelling tot de getrouwheidspremie die wel gegarandeerd is voor de periode van één jaar. Heb je met andere woorden het voorbije jaar stortingen gedaan, en is het geld vervolgens onaangeroerd gebleven? Dan is de beloofde getrouwheidspremie ook diegene die je effectief ontvangt. Moraal van de totale opbrengst: getrouwheidspremie > basisrente.

Vergelijk het profiel van de spaarder

Het profiel van de spaarder zal bepalen of je opteert voor een spaarrekening met een hoge basisrente, of eerder een spaarrekening met een hoge getrouwheidspremie. Ben je in een onzekerheid of je al dan niet het geld de komende maanden zal nodig hebben? Opteer dan eerder voor een spaarrekening met een hoge basisrente. Ben je er daartegenover zeker van dat je het eerste jaar het bedrag niet zal nodig hebben? Dan is een spaarrekening met een hoge getrouwheidspremie de meest aangewezen belegging.

Loont het een nieuwe spaarrekening te openen?

Regelmatig worden spaarders overspoeld met aanbiedingen inzake nieuwe producten en spaarrekeningen. Belangrijk is het echter na te gaan hoeveel je maandelijks kan overdragen naar de nieuwe spaarrekening. De meeste nieuwe spaarinstrumenten bieden wel een hogere basisrente en getrouwheidspremie dan andere spaarrekeningen, maar beperken dit voordeel door te stellen dat bijvoorbeeld maandelijks maximum 250 of 500 EUR kan overgedragen worden naar de nieuwe rekening. Beschik je met andere woorden over een stevig vermogen van 1 à 2 miljoen EUR, dan is het logisch dat een dergelijke spaarvorm weinig rendement zal opleveren. Vooral diegene die mondjesmaat wensen te sparen zijn bevoordeeld met dergelijke spaarinstrumenten.

Ga daarenboven na voor hoelang de nieuwe voorwaarden gelden. Bank X kan bijvoorbeeld momenteel met een nieuwe spaarrekening roepen “de hoogste rentes op de markt aan te bieden”, maar wie garandeert dat binnen een jaar de rentes nog historisch hoog zullen zijn? Mogelijks is binnen het jaar de basisrente nog maar een fractie van de momenteel beloofde 1 of 1,50%. Nieuwe spaarrekeningen staan niet uitsluitend open voor consumenten extern aan de bankinstelling, maar ook voor interne klanten die hun kapitaal wensen te heroriënteren. Nieuwe klanten zullen echter steeds meer in het oog springen voor banken, en op dus nog betere tarieven kunnen rekenen dan intern heroriënteerde klanten.

Opmerking: de maand januari is een populaire maand voor banken om nieuwe spaarinstrumenten te introduceren. Krachtens de Belgische wetgeving behoort de getrouwheidspremie nu per kwartaal uitbetaald te worden. De basisrente wordt echter gestort tegen 1 januari van elk kalenderjaar. Op het moment dat de basisrente wordt gestort en consumenten mogelijks ontgoocheld zijn in de toegekende vergoeding, hopen andere banken via nieuwe spaarrekeningen de consumenten zo ver te krijgen hun geld te heroriënteren. Op zoek naar een lucratieve spaarrekening? Wacht dan tot 1 januari van het nieuwe kalenderjaar om je geld te verplaatsen.

Related Posts