Spaarrekeningen Vergelijken

Vergelijk en Kies de Beste Spaarrekening

Staan er binnenkort grote uitgaven voor de deur? Of wenst u een extra houvast te hebben voor uzelf of uw (klein)kinderen? Via een spaarrekening kan overtollig spaargeld op een flexibele manier gespaard worden. De spaarrekening, ookwel in België ‘het spaarboekje’ genoemd, vormt het instrument bij uitstek onder consumenten om te sparen. In België staat er momenteel voor circa 240 miljard euro aan spaargeld gedeponeerd. Gelet op de huidige lage rentevoeten loont het de moeite aan spaarrekeningen vergelijken te doen.

 ProductRenteGetrouwheidTotaal 
MedirectMedirectbank Me3 Spaarrekening
* Hoogste rente
* Meest Gekozen
0.55%0%0.55%Meer Informatie
Santander Vison+ Santander Vision+ 0.15%0.35%0.5%Meer Informatie
Santander Vision Spaarrekening Santander Vision 0.25%0.1%0.35%Meer Informatie
MedirectMedirectbank Express Sparen
* Rente vanaf dag 1
* Flexibele rekening
0.15%0%0.15%Meer Informatie
BeobankBeobank Fidelity Plus <€10.000
* Hogere Rente bij hoger tegoed
* Fiscale voordelen
0.05%0.1%0.15%Meer Informatie
BeobankBeobank Klassieke Spaarrekening
* Rente vanaf dag 1
* Geregelmenteerde rekening
0.01%0.1%0.11%Meer Informatie
HelloBank Klassieke Spaarrekening
* Direct online regelen
* Spaargeld vrij beschikbaar
0.4%0.1%0.5%
HelloBank Online Spaarrekening
* Rente vanaf dag 1
* Direct online openen
0.1%0.1%0.2%
Keytrade Bank High Fidelity
* Eenvouding te openen
* Fiscaal voordelig
0.1%0.4%0.5%
Keytrade Bank Azur
* Tot 1 Miljoen
* Fiscaal Voordelig
0.2%0.1%0.3%
Spaarrekeningen Vergelijken
4.2 (83.19%) 69 stemmen

Spaarrekeningen vergelijken

Spaarrekeningen vergelijken via Forento.beDagelijks maken we gebruik van de zichtrekening. Een zichtrekening kan beschouwd worden als virtuele portemonnee, lees: een rekening waar geld op komt, maar even snel weer af gaat. Een zichtrekening wordt bijgevolg gekenmerkt door zeer lage rentevoeten en is niet aantrekkelijk om grote spaaroverschotten op te deponeren. Een teveel kan doorgestort worden naar de spaarrekening. Banken en andere financiële instellingen beleggen de spaaroverschotten op deze spaarrekeningen op de kapitaalmarkt, waardoor het zelf winst kan genereren. Met de opbrengst van deze investeringen betaalt de bank vervolgens enerzijds zijn eigen werking en aandeelhouders en anderzijds de spaarder die zijn geld gedurende de looptijd op de spaarrekening behield.

Een spaarrekening is dus, net als andere vormen van beleggen, enkel interessant wanneer men het geld niet onmiddellijk nodig heeft. Overbodige spaaroverschotten kunnen op diverse spaarrekeningen van financiële instellingen gedeponeerd worden. Banken bieden bijvoorbeeld jongerenspaarrekeningen, babyspaarrekeningen, huurwaarborgspaarrekeningen en klassieke spaarrekeningen aan. In se gaat het om spaarinstrumenten met eenzelfde gedachtegang: overbodige spaaroverschotten worden gedurende een bepaalde tijdspanne op een veilige en virtuele plaats gedeponeerd.

Let op tijdens het vergelijken

Veel mensen die aan spaarrekeningen vergelijken wensen te doen, vergelijken uitsluitend de basisrentevoet die ze op de spaarrekening ontvangen. Vergeet echter niet de getrouwheidspremie mee in aanmerking te nemen. Deze laatste rente ontvangt u wanneer u het geld gedurende één jaar onafgebroken op de spaarrekening laat staan. Door de recente wijzigingen binnen het financiële wezen worden getrouwheidspremies niet meer jaarlijks, maar driemaandelijks uitbetaald. De uitbetaalde getrouwheidspremie brengt op haar beurt basisrente op vanaf de eerste dag volgend op het kwartaal waarin de getrouwheidspremie verworven werd. Bijvoorbeeld: Jules ontvangt een getrouwheidspremie voor de maanden januari, februari en maart 2015. Deze getrouwheidspremie wordt uitbetaald op het einde van maart, waarna deze rente kan opbrengen vanaf 1 april. Op die manier ontvangt de spaarder sneller return voor zijn spaargedrag.

De Belgische fiscus beloont consumenten die overbodige spaaroverschotten sparen op een spaarrekening. Intresten tot 1.880 EUR op jaarbasis zijn vrijgesteld van roerende voorheffing. Voor gehuwden of samenwonenden geldt een grensbedrag van 3.760 EUR. De rente die men zou ontvangen boven dit bedrag, is wel onderworpen aan een roerende voorheffing van 15%. Banken zullen enkel roerende voorheffing inhouden wanneer de rekening effectief meer rente genereert dan 1.880 EUR. Beschikt u over meerdere spaarrekeningen bij verschillende financiële instellingen? Dan behoort u zelf bij het invullen van de belastingbrief aan te geven dat u meer vrijstelling genoot dan de wettelijk toegestane 1.880 of 3.760 EUR.

Zoals hiervoor gesteld behoort men dus zowel de basisrentevoet als de getrouwheidspremie met elkaar te vergelijken:

1. Basisrentevoet

Op het bedrag dat u overmaakt van uw zichtrekening naar uw spaarrekening ontvangt u rente. De rente wordt uitgedrukt in een percentage op jaarbasis, waarna het uitgerekend wordt pro data op het bedrag dat op de spaarrekening staat. De basisrente wordt uitbetaald per jaar, meestal op 1 januari van het nieuwe kalenderjaar. Wanneer men dus op 1 januari het saldo van zijn of haar spaarrekening raadpleegt, zal men een leuke extra verrassing aantreffen. Basisrentes zijn echter anno 2015 niet bepaald aanlokkelijk om te starten met sparen via een spaarrekening. De meeste basisrentevoeten schommelen rond de 0,40 à 0,50%. Deze lage rente is een gevolg van de lagere rentevoeten om geld te kunnen ontlenen.

2. Getrouwheidspremie

Naast de basisrente ontvangt de spaarder een getrouwheidspremie. De bank wenst hiermee trouwe spaarders te belonen en verder aan te moedigen spaaroverschotten niet al te snel op te nemen. Een getrouwheidspremie wordt enkel toegekend voor bedragen die u 12 maanden op de rekening laat staan. Het percentage van de getrouwheidspremie wordt vastgesteld op het moment dat u spaaroverschotten van uw zichtrekening overmaakt naar de spaarrekening. De getrouwheidspremie kan dus niet wijzigen in de periode van de storting. Dit in tegenstelling tot de basisrente die op elk moment door de bank kan worden gewijzigd, iets wat erg belangrijk is om tijdens het spaarrekeningen vergelijken in de gaten te houden.

Bijvoorbeeld

Bank X heeft een basisrente van 0,50% en een getrouwheidspremie van 0,25%. Op 1 januari 2015 stort Pieter 1.000 EUR op de spaarrekening. Op 1 januari 2016 zal Pieter – ingeval de basisrente ongewijzigd blijft – 5 EUR basisrente ontvangen op zijn spaarrekening. De getrouwheidspremie wordt in de tussenliggende maanden nog niet uitbetaald. Pas op 1 januari 2016 zal het geld gedurende één jaar op de spaarrekening gedeponeerd staan, waardoor men op deze datum recht heeft op de 0,25% getrouwheidspremie. Pieter ontvangt dus op 1 januari 2016 2,50 EUR getrouwheidspremie. Deze getrouwheidspremie brengt op haar beurt basisrente op vanaf deze datum.

Tip:

Twijfelt u of u al dan niet binnen 12 maanden het spaargeld zal nodig hebben? Doe dan eerder beroep op een spaarrekening met een hoge basisintrestvoet. Een spaarrekening met een hoge getrouwheidspremie loont enkel wanneer u het spaargeld niet de eerste 12 maanden nodig hebt. Wanneer u een groot spaarbedrag van de spaarrekening wenst af te halen, is het een aanrader de implicaties op de getrouwheidspremie mee te becijferen. Soms loont het de moeite het opnemen van spaargeld uit te stellen tot de getrouwheidspremie uitbetaald is.

Voor- en nadelen van een spaarrekening en waarom vergelijken?

Voor veel consumenten vormt de spaarrekening het enige spaarinstrument op lange termijn en dus is spaarrekeningen vergelijken van groot belang. De spaarrekening fungeert dus als belangrijk element binnen het financiële leven van veel gezinnen, waardoor wijzigingen binnen de basisrente en getrouwheidspremie een rechtstreekse impact hebben op het gezinsbudget. Het spaargeld van klanten vormt daarenboven een essentiële schakel binnen het beleggingsproces van banken. Wanneer spaarders massaal zouden besluiten hun spaaroverschotten weg te nemen bij banken, beschikken de banken niet meer over de mogelijkheid om te beleggen en zelf opbrengst te generen. De spaareconomie draait met andere woorden op basis van een gecreëerd systeem waarin elke schakel nodig is.

De voordelen van een spaarrekening kort op een rijtje

1. Spaarrekening zorgen voor eenvoudig sparen. Via een spaarrekening beslist u zelf hoeveel u op eender welk moment kan missen. U hoeft geen inschrijvingsbedrag zoals bij aandelen en obligaties te hebben. Sparen via een spaarrekening kan dus vanaf 1 EUR.

2. Staan er onverwachte herstellingen voor de deur? Of gaat uw kind alleen wonen en wenst u hem of haar te steunen met iets van meubels? Via een spaarrekening bent u niet gebonden aan termijnen zoals bij andere beleggingen of termijnrekeningen. U kan het geld op eender welk moment van de spaarrekening opnemen. De enige ‘sanctie’ die u daarvoor ontvangt, is dat u geen getrouwheidspremie zal ontvangen voor het spaargeld dat niet gedurende 12 maanden op de spaarrekening staat.

3. Kans op rentestijging. De huidige basisrentevoeten staan zeer laag, waardoor er enkel rooskleurig naar de toekomst kan gekeken worden. Wanneer de algemene rentetarieven stijgen, zal ook de basisrente stijgen die banken aan spaarders aanbieden. De huidige financiële conjunctuur kan dus louter verbeteren.

4. Beperkte kosten. Een spaarrekening wordt gekenmerkt door beperkte transactiekosten van financiële instellingen. Raadpleeg de productfiche of algemene voorwaarden van de spaarrekening om de totaalkosten van de spaarrekening te becijferen.

5. Online automatisch sparen mogelijk. Banken bieden spaarders die aan automatisch sparen wensen te doen een hogere rente dan spaarders die op een klassieke manier sparen. Via een doorlopende spaaropdracht bepaalt u zelf hoeveel maandelijks van uw zichtrekening mag doorgestort worden naar de spaarrekening. Bedragen voor dit automatisch sparen schommelen tussen de 1 en 500 EUR op maandbasis.

6. Bescherming tot 100.000 EUR per spaarder. Spaargeld wordt in België gewaarborgd tot 100.000 EUR per spaarder per bank. Bij eventueel faillissement van de bank bent u dus steeds beschermd tot 100.000 EUR. Deze bescherming geldt zowel voor een in België gevestigde bank als een Belgisch filiaal van een buitenlandse bank.

Nadelen van een spaarrekening

1. Beperkte opbrengst. Sparen via een spaarrekening houdt nagenoeg geen risico in. Dit beperkt risico resulteert in een lagere opbrengst dan via andere beleggingsvormen.
Daarenboven staan de algemene rentetarieven laag, waardoor men slechts een beperkte rente op zijn spaargeld ontvangt.

2. De basisrente kan wanneer dan ook gewijzigd worden. Spaarders hebben geen enkele garantie dat de basisrente die bank X vandaag toekent, ook nog de basisrente van de bank zal zijn binnen één jaar. Een getrouwheidspremie staat vast voor een periode van één jaar, een basisrente niet.

Zinnens om binnenkort een spaarrekening te openen? Let dan tijdens het spaarrekeningen vergelijken zowel de basisrente als de getrouwheidspremie van de spaarrekening.