Termijnrekening

Termijnrekening Vergelijken

De dalende rente op spaarboekjes doet meer consumenten twijfelen om al dan niet in te tekenen op een termijnrekening. Hebt u uw spaargeld gedurende een lange periode niet nodig? Dan komt u in aanmerking voor de interessante intresten van een termijnrekening. Sparen via een termijnrekening zorgt voor iets minder opbrengst dan beleggen via aandelen of obligaties, maar biedt evenveel bescherming als een klassieke spaarrekening.

Alle Spaarrekeningen Vergelijken

 ProductMax RenteMinimuminlegPeriode 
Medirect langetermijnsparenMedirect Termijnrekening
* Gegarandeerde rentevoet
* Beschikbaar in € / $ / £
1.1%€1001 tot 5 jaarAanvragen >
Termijnrekening
4.3 (86.09%) 23 stemmen

Het gemiddeld bruto-rendement van een termijnrekening ligt, ondanks de aanhoudende lage rentevoeten, tot drie maal zo hoog als deze van een spaarboekje. Op de intresten die u via de termijnrekening zou ontvangen bent u wel roerende voorheffing verschuldigd.

De twee grote voordelen van sparen via een termijnrekening

Sparen via een termijnrekening heeft twee grote voordelen:

1. Zekerheid en bescherming

Via een termijnrekening belegt u enkel uw echt beschikbaar spaargeld gedurende een bepaalde termijn. Een termijnrekening wordt immers aangegaan voor een bepaald vooraf overeengekomen bedrag, zoals 5.000 EUR, 10.000 EUR of meer. In tegenstelling tot een spaarrekening kan u dus niet periodiek extra geld op de termijnrekening storten.

2. Ook de intrest die u zou ontvangen op de termijnrekening is gegarandeerd

Termijnrekening Vergelijken - forento.beVooraf komen de spaarder en de financiële instelling een vergoeding overeen dat de financiële instelling zal betalen voor het tijdelijk ter beschikking stellen van het geld. De opbrengst van de termijnrekening kan hetzij periodiek op een rekening worden uitbetaald, hetzij worden gekapitaliseerd bij het bedrag van de termijnrekening. Via deze laatste wijze zal de rente vanaf het jaar volgend op zijn verwezenlijking zelf rente opbrengen. Termijnrekeningen kunnen aangegaan worden voor verschillende looptijden, gaande van 1 tot 10 jaar. Wie bereid is zijn geld gedurende een langere periode te blokkeren, zal daarvoor beloond worden met een hogere rentevoet.

Opmerking

Bepaalde termijnrekening werken op basis van een automatische verlenging behoudens verzet. Wanneer u niet enkele maanden voor de vervaldag van de termijnrekening verzet aantekent, zal de termijnrekening voor eenzelfde periode als de oorspronkelijke worden verlengd. Neem dus de algemene voorwaarden en productfiche door alvorens de termijnrekening te ondertekenen.

Slechts uitzonderlijk zal de financiële instelling toestaan het bedrag van de termijnrekening vervroegd op te nemen. De financiële instelling heeft immers het geld van de termijnrekening zelf geïnvesteerd, waardoor het extra winsten misloopt. Banken zullen voor dit vervroegd terugvragen een verbrekingsvergoeding doorrekenen aan de spaarder. Ga dus na alvorens u van start gaat of u het spaargeld van de termijnrekening effectief gedurende de looptijd van de termijnrekening kan missen.

Termijnrekening Vergelijken, waar let ik op?

Termijnrekeningen worden doorgaans opgedeeld op basis van hun looptijd en rente. Zoals hiervoor reeds vermeld, zal een financiële instelling meer geïnteresseerd zijn in een termijnrekening met een looptijd van 10 jaar dan één van 1 jaar. Wie intekent op een termijnrekening van 10 jaar zal bijgevolg een hogere intrest ontvangen dan wie intekent op een termijnrekening met een kortere looptijd. Hoewel de meeste termijnrekeningen variëren tussen de 1 en 10 jaar, bestaan er uitzonderlijk termijnrekeningen voor 6 maanden of korter. De intrest die u op dit bedrag ontvangt moet u wel in verhouding plaatsen met de jaaropbrengst. De 1,50% bruto-intrest die u voor jaar X zou ontvangen, behoort u dus naar verhouding 6 maanden te berekenen bij een effectieve looptijd van 6 maand. De intrest van de termijnrekening wordt daarnaast beïnvloed door het bedrag dat op de termijnrekening wordt gestort.

Hoe groter het spaarbedrag dat u wenst te sparen, hoe hoger de intrest. Termijnrekeningen kunnen niet alleen in euro worden aangegaan. Verschillende banken bieden tevens termijnrekeningen in vreemde valuta’s, zoals dollar aan. Wanneer de wisselkoers positief evolueert kan u daardoor een hogere opbrengst generen dan via sparen in euro.

Combineren van rekeningen

Niet al het beschikbaar spaargeld behoort op een termijnrekening gespaard te worden. De meeste financiële instellingen raden aan om de termijnrekening te combineren met het klassieke spaarboekje. Op het spaarboekje behoudt u het geld dat u mogelijks de komende maanden nodig zou moeten hebben, op de termijnrekening stort u al het extra. Kiezen voor een termijnrekening in combinatie met een klassiek spaarboekje, is ook fiscaal geoptimaliseerd sparen. Intresten op spaarboekjes worden door de Belgische fiscus vrijgesteld tot een intrest van 1.880 EUR. Op de intrest die u zou verwezenlijken met uw spaarrekening betaalt u tot een bedrag van 1.880 EUR dus 0 EUR belastingen. Op een termijnrekening daartegenover wordt gegarandeerd 25% roerende voorheffing afgehouden.

Bijvoorbeeld

Pol heeft een spaarbedrag van 50.000 EUR. Van de 50.000 EUR besluit hij voor 35.000 EUR een termijnrekening op 5 jaar aan te gaan met een jaarlijkse intrestvoet van 1,50%. Het jaarlijks rendement op de termijnrekening bedraagt (35.000 EUR x 1,50%) 525 EUR. Op dit bedrag wordt een roerende voorheffing van 25% ingehouden, zijnde: (525 EUR x 25%) 131,25 EUR. Van de 525 bruto-opbrengst houdt Pol dus netto op jaarbasis 393,75 EUR over. Het bedrag op de spaarrekening brengt jaarlijks 0,50% op. Abstractie makende van de getrouwheidspremie, ontvangt Pol voor zijn 15.000 EUR op de spaarrekening 75 EUR per jaar. Dit bedrag is vrijgesteld, aangezien het onder de belastingvrije som van 1.880 EUR ligt. Pol zijn spaaroperatie bracht hem dit jaar dus netto (393,75 EUR + 75 EUR) 468,75 EUR op.

Het geld dat u spaart bij een Belgische bank wordt gewaarborgd tot 100.000 EUR door het Beschermingsfonds voor Deposito’s en Financiële Instrumenten. Elke Belgische bank behoort zich aan te sluiten bij deze instelling. Mocht de financiële instelling failliet gaan, dan dekt dit Fonds per individu de gespaarde sommen tot 100.000 EUR. Dit gegarandeerde bedrag geldt per financiële instelling. Wie bijgevolg zijn spaargeld gespreid heeft over twee instellingen, zal twee maal 100.000 EUR gegarandeerd spaargeld hebben. Bent u klant bij een buitenlandse bank? Informeer dan hoe het zit met de buitenlandse garantieregeling.

Voordelen van een termijnrekening?

1. Nagenoeg geen risico. Via een termijnrekening deponeert u een vooraf overeengekomen bedrag gedurende een vooraf bepaalde periode. Op de vervaldag ontvangt u het gespaarde bedrag terug. Dankzij de garantieregeling van het Beschermingsfonds voor Deposito’s en Financiële Instrumenten bent u zeker elk spaarbedrag tot 100.000 EUR ooit terug te ontvangen.

2. Vaste intrest. De spaarder en financiële instelling zullen een bruto-rente overeenkomen die ongewijzigd blijft gedurende de hele looptijd van de termijnrekening.

3. Hogere opbrengst dan een klassieke spaarrekening. De meeste klassieke spaarboekjes schommelen rond een opbrengst van 0,40 à 0,50%. Voor een termijnrekening ontvangt u nog gemiddeld 1,50%.

4. De beheers- en administratiekosten van een termijnrekening liggen lager dan deze van beleggingen. Op transacties van aandelen en obligaties verliest u dus verhoudingsgewijs meer dan op een transactie voor een termijnrekening.

5. Vaste roerende voorheffing. Via een termijnrekening wordt u niet progressief belast. Het belastingpercentage bedraagt 25% op elke EUR intrest die u via een termijnrekening genereert.