Termijnrekening

Termijnrekening Vergelijken

Een termijnrekening is een goede oplossing wanneer je op zoek bent naar meer intrest dan een gewone spaarrekening. Bij deze rekening ga je akkoord om je kapitaal gedurende een vaste periode te beleggen. In ruil hiervoor ontvang je van de bank een rente. Hieronder kan je verschillende termijnrekeningen met elkaar vergelijken.

ProductMaximale renteMinimale inlegTermijn
Santander
Bekijk rekening >
2,80 %€ 1.0001 jaarMeer Informatie >
Medirect
Bekijk rekening >
2,86 %€ 1001 jaarMeer Informatie >
Alle Spaarrekeningen Vergelijken

Wat is de looptijd van een termijnrekening?

De grootste spaarrekening op het gebied van rente zijn de termijnrekeningen. Deze termijnrekeningen worden ook wel slapende spaarrekeningen genoemd, omdat ze gedurende een bepaalde periode letterlijk onaangeroerd blijven. Zelfs als je het geld ervan al nodig hebt, kan je het geld hiervan om bepaalde redenen niet opnemen. In sommige gevallen kan je het geld toch opnemen, maar moet je hiervoor ontzettend hoge kosten betalen, waardoor je veel geld verliest.

Een termijnrekening is dus een rekening waarin het geld gedurende een bepaalde periode wordt geblokkeerd in ruil voor een rentetarief dat is bepaald bij het openen van de rekening. Dit is meteen de reden waarom sommige mensen kiezen voor een termijnrekening.

Termijnrekeningen ontvangen hogere rentetarieven

Termijnrekening

Een termijnrekening op lange termijn levert vaak een hoger rendement op voor mensen die hiervan gebruik maken. De rente op spaarboekjes is momenteel heel laag, waardoor mensen met veel spaargeld alternatieven zoeken. In vergelijking met de gewone spaarrekening, bieden termijnrekeningen een veel hoger rendement op het spaargeld, waardoor mensen sneller geneigd zijn om hun spaargeld op deze manier te vergroten.

Veel financiële instellingen kunnen klanten termijnrekeningen aanbieden met een hoge rente, omdat het geld langer vast staat. Bij het afsluiten van een termijnrekening zijn er strikte regels. Deze kunnen zaken omvatten zoals de termijn waarbij het spaargeld vast staat, de mogelijke kosten die je moet betalen indien je het geld toch wilt gebruiken en enkele andere mogelijke regels.

Sparen op lange termijn

Aangezien je geld bij een termijnrekening jaren vast staat, kan deze vorm van sparen ook gezien worden als sparen op lange termijn. Deze manier van sparen is alleen aan te raden als je over spaargeld beschikt dat je een lange tijd niet nodig hebt. Hoe lang het geld moet vast staan, hangt af van de financiële instelling waar je het spaargeld wilt plaatsen. Sommige banken bieden een termijnrekening aan waarbij het geld minstens voor een week of voor 3 maanden moet vast staan, terwijl je ook kan kiezen voor een periode van 10 jaar. Hoe langer het geld vast staat, hoe meer je hierbij kan sparen natuurlijk.

Een vaste rentevoet met rentegarantie

Bij een termijnrekening krijg je dus een vaste rentevoet aangeboden, in ruil voor het geld dat je vastzet. Bij sommige banken krijg je hier bovenop nog eens een rentegarantie. Dit betekent dat je rente nog kan stijgen, als deze positief verandert nadat je de termijnrekening hebt aangeschaft.

Termijnrekening vergelijken

Een termijnrekening afsluiten in een bank is een zeer competitieve sector. Met zo'n intense concurrentie concurreren veel banken met elkaar om de beste rentetarieven voor hun termijnrekening aan te bieden. Meestal geldt hierbij dat, hoe hoger het spaargeld is dat op de rekening staat, hoe hoger het rentetarief is dat de klant hiervoor zal krijgen. Klanten die de beste rente willen, moeten er dus voor kiezen om al hun geld op één termijnrekening te storten. Aangezien de rente per bank of andere financiële instelling kan verschillen, is het aan te raden om hierbij een goed onderzoek te doen naar de verschillende rentes die de verschillende banken aanbieden.

Een termijnrekening vergelijken is heel belangrijk als je voor de beste keuze wilt gaan. Door een termijnrekening te vergelijken, kan je meer geld ontvangen bij je spaargeld. Voordat je als klant een termijnrekening opent, moet je dus een goed onderzoek doen door de rentetarieven tussen de verschillende banken met elkaar te vergelijken.

De rente van een termijnrekening vergelijken

Aangezien er weinig of geen kosten zijn bij het openen van een termijnrekening, is een termijnrekening vergelijken vooral belangrijk om te zien hoe de intresten van de verschillende banken verschillen. Er bestaan handige websites waarop je deze premies met elkaar kan vergelijken via eenvoudige tabellen. In deze tabellen zie je per tijdsduur van de termijnrekening staan wat de bruto rente is en wat de netto rente ervan is.

Termijnrekeningen

Op deze manier heb je een duidelijk beeld van de bank waar je de hoogte intresten krijgt. Wat je nog kan vergelijken bij een termijnrekening, is de manier waarop de uitbetaling van de rente gebeurt.

Hierbij kan je vergelijkingen maken zoals de periode waarop de rente uitbetaald zal worden, bijvoorbeeld na een jaar, na een maand, of na 10 jaar. Ook kan je hierbij controleren hoe de rente uitbetaald zal worden. Zal het geld gestort worden op de termijnrekening en zal je er dus geen gebruik van kunnen maken tot de einddatum is bereikt, of wordt de premie op gelijk welke rekening gestort, zodat je er wel gebruik van kan maken? Dit zijn enkele belangrijke vragen waarop je het antwoord moet kennen alvorens je een termijnrekening afsluit.

Wanneer kan je een termijnrekening openen?

Als je over voldoende spaargeld beschikt dat je even niet nodig hebt, kan je een termijnrekening openen om er je spaargeld op te zetten en er vervolgens rente op te verdienen. Met een termijnrekening moet je op een verstandige manier omspringen. Sluit nooit een termijnrekening af met geld dat je binnenkort misschien nodig hebt. Gebruik het enkel wanneer je je spaargeld wilt vergroten, terwijl je niet van plan bent om het te spenderen aan een aankoop.

Zijn er voorwaarden verbonden bij het openen van een termijnrekening?

Aan het openen van een termijnrekening zijn voorwaarden verbonden. Deze kunnen verschillen van bank tot bank. Hierbij moet je bijvoorbeeld een minimumbedrag sparen van 250 euro. Het bedrag kan uiteraard anders zijn per bank. Het is altijd mogelijk om meer geld te storen op de termijnrekening. Wel kan het zijn dat een bank niet alleen een minimum bedrag heeft vastgelegd om op de termijnrekening te zetten, maar ook is het mogelijk dat er een maximum bedrag is bepaald. Deze voorwaarden moet je opvragen bij de bank waar je een termijnrekening wilt openen.

Andere voorwaarden die verbonden zijn aan een termijnrekening

Buiten deze minimum en maximum geldbedragen, kunnen er nog andere voorwaarden verbonden zijn aan een termijnrekening. Zo moet je onder andere meerderjarig zijn en moet je officiële woonplaats gelegen zijn in België. Niet alleen moet je officiële woonplaats er gelegen zijn, maar ook je fiscale woonplaats.

Wat gebeurt er na de afloop van de termijnrekening?

Als je kiest voor een termijnrekening van bijvoorbeeld 5 jaar, zal na deze 5 jaar de einddatum aflopen. Bij het bereiken van de einddatum, zal je het spaargeld terugkrijgt, inclusief de rente die je er op verdiend hebt. Het spaargeld staat ook wel bekend als het belegde kapitaal, aangezien het ook een vorm is om te beleggen.

Een termijnrekening als belegging

Een termijnrekening kan dus niet alleen beschouwd worden als een manier van geld sparen, maar ook als een veilige belegging. Je stopt geld in de termijnrekening, je ontvangt er rente op en na de afloop ervan krijg je beiden teruggestort. Er zijn geen risico’s verbonden aan dergelijke termijnrekening, waardoor deze vorm van geld beleggen als een veilige manier van beleggen kan worden beschouwd.

Het ontvangen van de rente

Het ontvangen van de rente is mogelijk bij de afloopt van de termijnrekening. Echter bestaan hiervoor ook andere mogelijkheden. Zo kan je er bijvoorbeeld voor kiezen om de rente of intrest te ontvangen bij de einddatum van de termijnrekening, maar ook na elk jaar, na elke drie maanden, of zelfs na elke maand. Je kan ook altijd kiezen op welke rekening deze intresten moeten worden gestort.

Houd er wel altijd rekening mee dat elke bank de voorwaarden van een termijnrekening kan aanpassen en dat deze voorwaarden ook in elke bank anders kunnen zijn. De rente die je zal ontvangen, ligt vast bij het openen van de termijnrekening. Daarom weet je altijd wat je zal ontvangen. Of je nu een termijnrekening opent voor 1 maand, voor 1 jaar of voor 10 jaar, de rente zal altijd hetzelfde blijven.

Hoeveel rente zal ik ontvangen?

De rente die je zal ontvangen op de termijnrekening, zal uitgedrukt worden in een percentage. Dit percentage is verschillend per bank of financiële instelling en kan ook binnen deze financiële instelling veranderen. Wel blijft de rente die je ontvangt altijd het zelfde, ook al verandert de financiële instellingen gedurende de looptijd zijn rentevoeten. Wat wel mogelijk is, is dat als de rentevoeten op een positieve manier stijgen kort nadat je de termijnrekening hebt geopend, dat de financiële instelling de rente in jouw voordeel zal wijzigen. Of dit ook bij jouw bank van toepassing is, moet je eens navragen.

Is een termijnrekening duur?

Termijnrekening Vergelijken

Aangezien een termijnrekening een vorm is om geld te sparen, zal je er geen verlies aan doen. Meestal kan je een termijnrekening openen zonder dat je hiervoor kosten moet betalen en moet je ook geen kosten betalen om de termijnrekening te beheren. Wel moet je 30% roerende voorheffing betalen op de rente die je verworven hebt. Deze roerende voorheffing is een voorschot op de inkomstenbelasting. In bepaalde gevallen kan je een soort van vrijstelling krijgen voor deze roerende voorheffing.

Of jij hiervoor al dan niet in aanmerking komt, kan je controleren bij je bank. De roerende voorheffing op en termijnrekening is altijd 30%. Daarom moet je deze factoren niet opnemen bij een termijnrekening vergelijken.

Een termijnrekening is veilig

Zoals eerder vermeld werd, kan een termijnrekening gezien worden als een veilige belegging. Dit betekent ook dat je kapitaal volledig terugbetaald worden als de einddatum zich voordoet. Dit wordt wel eens kapitaalbescherming genoemd. Ook is deze manier van geld sparen veilig, omdat je op voorhand weet wat je kan verwachten. Je weet namelijk wat de looptijd is en welke einddatum je hebt, en je weet ook welke rente je zal ontvangen.

Voor mensen die niet houden van onzekerheid, is dit een perfecte manier van geld sparen en geld beleggen. Je kan niet meer geld ontvangen of sparen dan wat bij de start van de termijnrekening werd vastgelegd, maar je kan geen geld verliezen. Het wordt wel eens een vorm van beleggen genoemd, maar het heeft veel verschillen met geld beleggen op de beurs.

Kan ik de termijnrekening vroeger stoppen dan voorzien?

Als je je geld plots toch nodig hebt voor de financiering van een aankoop, kan je de termijnrekening vroeger opzeggen. Echter is dit geen goed idee, want je moet hierop een vergoeding betalen. Deze vergoeding heet een herbeleggingsvergoeding. Als je dit wilt toepassen, zodat je je geld vroeger terugkrijgt, is het goed om contact op te nemen met de bank waar je de termijnrekening hebt geopend. Zij zullen je meer kunnen vertellen over hun voorwaarden hieromtrent.

Kan ik een termijnrekening online openen en beheren?

Aangezien het internet niet meer weg te denken is, ook niet in de bankwereld, kan je online zorgen voor je termijnrekening. Dit is een gemakkelijke manier voor het openen van dergelijke rekening, alsook voor het beheren ervan. Al zijn hierbij weinig of geen zaken die beheerd moeten worden. Wanneer je echter niet zo vertrouwd bent met het uitvoeren van financiële diensten op het internet, kan je nog altijd langsgaan in je bankkantoor om vragen te stellen en om de termijnrekening te openen.

Ook al neemt het internet in deze tijd de bovenhand, toch zullen de bankmedewerkers je graag verwelkomen en verder helpen bij al je vragen over de termijnrekening. Het is belangrijk om dergelijke zaken uit te voeren met een goed gevoel en dat je een antwoord weet op alle vragen die je hierover hebt. Neem daarom ook nooit een beslissing zonder je er volledig achter staat.

Is het openen van een termijnrekening een goed idee?

Misschien twijfel je nog over het openen van een termijnrekening en stel je jezelf de vraag of het openen van dergelijke rekening wel een goed idee is. Een vaste termijnrekening is een veilig en traditioneel alternatief voor het sparen van geld. Je weet altijd vooraf de rente die je hierop zal ontvangen. In dit opzicht is het uiteraard een goed idee om dergelijke rekening te openen, zeker als je het geld niet nodig hebt voor bepaalde uitgaven.

Echter zijn er ook nadelen verbonden aan deze termijnrekening. Het belangrijkste nadeel is dat dergelijke rekeningen niet bedoeld zijn om vroegtijdig te stoppen en indien je dit doet, zal het je een hoog bedrag kosten. Of het openen van een termijnrekening al dan niet verstandig en geschikt is voor jou, hangt af van je persoonlijke situatie en van je persoonlijke voorkeur.

Alle Spaarrekeningen Vergelijken

Geen keuze kunnen maken?

61% van onze bezoekers kiest voor de Santander termijnrekening.

Klik hier om het aanbod van Santander te bekijken >

×