Zichtrekening

Zichtrekening Vergelijken

Een zichtrekening, ookwel lopende rekening genoemd, is het bankplatform voor dagelijkse verrichtingen. Via een zichtrekening kan u betalingen verrichten via uw bankkaart, geld afhalen aan de automaat of geld overschrijven naar andere rekeningen. De zichtrekening vormt het perfecte alternatief voor veel cash geld op zak. 

ProductRenteJaarlijkse kosten 
ING Lion Account
* Open voor 11 Juni en ontvang Rode Duivels-supporterskit
* Tot 2 gratis Maestro/Bancontact-kaarten
* Gratis geldopnames binnen Eurozone
* Meest Gekozen
0%€ 0Aanvragen >
Hello Bank Zichtrekening
* Gratis zichtrekening
* Gratis bankkaart
* Ontvang een paar slippers of €50 cash
* Meest Gekozen
0%€ 0Aanvragen >
Beobank Voordeel Plus Zichtrekening
0%€ 0Aanvragen >
Zichtrekening
3.7 (73.78%) 45 stemmen

Honderdduizenden winkeliers in België aanvaarden de Bancontact- en Maestro-functie voor het verrichten van betalingen. In plaats van dus het risico te lopen op diefstal of verlies van geld, kan u zorgeloos betalen via de zichtrekening. De kosten verbonden aan een zichtrekening kunnen echter enorm verschillen van bankinstelling tot bankinstelling. Door het veranderen van zichtrekening of financiële instelling kan u tientallen euro’s of meer besparen op jaarbasis. Een recent gelanceerde bankoverstapdienst vereenvoudigt voor u het administratieve proces.

Nut van een zichtrekening

De gebruiksmogelijkheden van een zichtrekening zijn heel divers. De meeste consumenten gebruiken de zichtrekening voor:

1. Het laten storten van inkomsten. Werknemers kunnen op de zichtrekening hun loon laten storten, waarna ze het overtollige geld kunnen doorstorten naar een spaarrekening. Ook andere inkomsten zoals vakantiegeld, bonussen, kindergeld of een werkloosheidsuitkering kunnen op een zicht rekening gestort worden.

2. Het verrichten van dagelijkse betalingen. Het betalen van de huishoudelijke benodigdheden in de supermarkt? Of nood aan nieuwe kleding voor de kids? U kan via de bankkaart die aan uw zichtrekening gekoppeld is, betalen in miljoenen fysieke winkels en webshops. Moet u maandelijks hetzelfde bedrag betalen aan een persoon of instelling? Vraag dan naar de mogelijkheid van domiciliëring bij de zichtrekening. Via een doorlopende of permanente opdracht bent u zeker dat het afgesproken bedrag op een vaste datum van uw rekening wordt gehaald.

3. Het doen van online transacties. Via uw zichtrekening kan u geld overschrijven naar uw eigen spaarrekening of termijnrekening, of doorstorten naar andere personen zoals uw partner.

Types zichtrekeningen

Binnen de financiële markt kunnen de volgende zichtrekeningen geopend worden:

1. De persoonlijke rekening. Van deze zichtrekening bent u alleen titularis. De rekening is uitsluitend geopend op uw naam, waardoor ook elke euro op de zichtrekening uw persoonlijk bezit is.

2. De rekening met volmacht. Bij een dergelijke rekening kan niet alleen u gebruik maken van de rekening, maar ook eenieder die u een volmacht toekent. Een zichtrekening met volmacht wordt doorgaans benut voor het huishouden waarbij beide partners toegang moeten hebben tot een rekening. De toegang van de andere partner eindigt van zodra de volmacht wordt ingetrokken.

3. Een gemeenschappelijke rekening. De gemeenschappelijke zichtrekening heeft meerdere rekeninghouders. De gemeenschappelijke zichtrekening onderscheidt zich van de zichtrekening met volmacht door het eigendomskarakter. Het geld op de zichtrekening is gemeenschappelijk. Geen enkele van de partners (samenwonenden of gehuwden) kan een gemeenschappelijke zichtrekening openen of beëindigen zonder de instemming van de andere.

4. Een geblokkeerde rekening. Een geblokkeerde zichtrekening kan enkel benut worden wanneer alle rekeninghouders met de transactie instemmen. Waar u bij een gemeenschappelijke zichtrekening enkel een dergelijke rekening kon afsluiten of beëindigen met toestemming van alle partners, geldt deze vereiste toestemming bij de geblokkeerde zichtrekening voor elke transactie.

Zichtrekening Vergelijken in België

Zichtrekening Vergelijken via Forento.beEen zichtrekening is voor de doorsnee consument jammer genoeg niet gratis. Financiële instellingen bieden wel een gratis zichtrekening aan aan jongeren of klanten met een groter vermogen. De bank wenst op die manier hetzij nieuwe klanten te verwerven, hetzij goede klanten te behouden. Voor een zichtrekening betaalt een modale Belg circa 25 EUR beheers- en administratiekosten per jaar. Deze kosten zijn hoe dan ook jaarlijks verschuldigd, ongeacht of men de zichtrekening regelmatig benut, negatieve rente aangaat of cheques laat uitschrijven. Wanneer men van deze laatste diensten gebruikt maakt, liggen de kosten nog hoger. Belangrijk is het daarom aan zichtrekening vergelijken te doen. De volgende elementen kunnen daarbij helpen:

1. Openings- en vereffeningkosten

Moet u een éénmalige bijdrage betalen voor het openen en afsluiten van de zichtrekening? Of rekent de bank u hiervoor geen kosten door?

2. Jaarlijkse beheers- en administratiekosten

Deze kosten doelen op de prijs die de bank doorrekent voor het jaarlijks beheren van de rekening. Bepaalde banken brengen hun zichtrekeningen aan de man onder de noemer ‘gratis zichtrekening’. Het is perfect mogelijk dat u geen of slechts een beperkte vergoeding verschuldigd bent voor uw zichtrekening. Echter gaat een dergelijke rekening vaak gecombineerd met hogere individuele transactiekosten.

3. Prijs van bijkomende verrichtingen

Zoals hiervoor gesteld, moet het ‘gratis’ karakter van zichtrekeningen genuanceerd worden. Voor transacties zoals het opnemen van geld buiten het betalingscircuit, uitschrijven van een cheque, doorvoeren van een papieren overschrijving, aanvragen van een tweede bankkaart, etc. rekenen banken een aparte kost aan. Op een dergelijke manier weet u echter nooit vooraf hoeveel uw rekening op jaarbasis effectief kost. Bepaalde banken proberen hun voordelig karakter te behouden door in te zetten op online zichtrekeningen. Via een online zichtrekening kan u echter niet genieten van fysieke transacties of hulp van een loketbediende wanneer er iets mocht misgaan.

4. Extra waarborgen

Enkele banken bieden aanvullende voordelen aan, zoals een verlengde garantie op aankopen die via de zichtrekening worden gedaan. De voordelen van het gebruiken van een zichtrekening kunnen op die manier vergeleken worden met de aanvullende voordelen van kredietkaartuitgevers.

5. Extra’s en gadgets

Veel banken trachten nieuwe klanten te lokken door de mogelijkheid een gratis gepersonaliseerde bankkaart voor de zichtrekening te ontwikkelen. Een ander vaak toegekend voordeel is een gratis startbudget van 5 EUR op de zichtrekening. Vergelijk deze voordelen met troeven als een gratis vervangkaart wanneer u de bankkaart van de zichtrekening zou verliezen of zou worden gestolen.

6. Transacties aan het loket of enkel online

Het is logisch dat de kostprijs van eigen online transacties aanzienlijk lager liggen dan deze van transacties via het loket. Zichtrekeningen vergelijken is tevens een zaak van vergelijken waar u met uw computer, smartphone of tablet kan bankieren. Met elke transactie, ongeacht het gebruikte medium, zal het saldo op de zichtrekening afnemen.

Elke zichtrekening is voorzien van een uniek IBAN-nummer. Het is dit nummer dat u behoort door te geven wanneer anderen geld wensen over te schrijven naar de rekening. Het IBAN-nummer van een zichtrekening in België start met ‘BE’ en vervolgens 16 cijfers. Voor andere lidstaten kan dit aantal cijfers minder of meer zijn. Een overzicht van alle kosten moet verplicht door de financiële instelling op de rekeninguittreksels worden geprint, alsook vooraf ter beschikking worden gesteld in een productinformatiefiche. Eventuele wijzigingen binnen de tarieven van de zichtrekening worden ook op de rekeninguittreksels vermeld.

Zichtrekening essentieel

Bovenstaande uiteenzetting maakt duidelijk dat een zichtrekening essentieel is in het dagelijkse leven. Een bankinstelling kan echter op basis van de wilsautonomie en contractvrijheid niet verplicht worden een cliënt te aanvaarden. De wetgever heeft daartegenover banken wel de plicht opgelegd een basisbankdienst te voorzien. Via een tussenkomende dienst kan een consument die nog geen zichtrekening kon openen, toch een zichtrekening ontvangen tegen een vastgesteld tarief. De basisbankdienst is perfect geschikt voor zij die betalingen wensen uit te voeren, geld af te halen of geld over te maken naar andere rekeningen. Onder 0 gaan, lees meer uitgeven dan het beschikbare saldo op de zichtrekening, is niet mogelijk via de basisbankdienst.

Een zichtrekening aanvragen gebeurt vandaag de dag niet alleen meer aan het loket. Door aan zichtrekeningen vergelijken te doen kan u online de voordeligste zichtrekening achterhalen en vervolgens aanvragen.