We sparen meer dan we produceren

We sparen meer dan we produceren

Belgen en SparenBegin deze zomer stuurde de Belgische Nationale Bank een opmerkelijke boodschap de pers in: alle Belgen samen hebben meer spaargeld op hun spaarboekje staan dan de hele Belgische economie in één jaar tijd produceert. Bovendien zou het volgens cijfergegevens niet kloppen dat banken minder kredieten verstrekken dan de periode voor de economische crisis.

Hoeveel sparen we dan?

Volgens de Belgische Nationale Bank zijn er binnen België momenteel 20 miljoen lopende spaarrekeningen, wat neerkomt op een gemiddelde van bijna twee spaarrekeningen per Belg. De KU Leuven becijferde dat daarop ongeveer 11.000 euro per persoon verzamelt staat. De Belg zou volgens deze becijfering niet meer dan vroeger, maar vooral anders zijn gaan sparen. Om zich in te dekken tegen het falen van een bank, is de Belg overgestapt van zijn autistisch trekje om alle geld-, spaar- en beleggingsinstrumenten bij één welbepaalde bankier te plaatsen. Vooral de klassieke beleggingsinstrumenten die het vroeger goed deden, namelijk de termijnrekeningen en staatsobligaties, hebben het moeten afleggen tegen Koning spaarboekje.

In december 2012 stond er ongeveer  417 miljard euro op alle spaarinstrumenten geparkeerd. Op die manier vertegenwoordigden onze spaarboekjes, kasbons en termijnrekeningen 110% van het BBP (Bruto binnenlands product, het totaal in euro dat een land in één jaar tijd produceert). Ander cijfermateriaal leert ons dat banken in tegenstelling tot wat beweerd wordt, net niet minder kredieten verstrekken. Banken verstrekten tot eind vorig jaar voor 477,6 miljard euro aan kredieten, omgerekend 126% van het BBP. Waar eind 2012 nog 217,5 miljard euro op onze spaarboekjes verzameld stond, staat intussen al 243 miljard euro op deze rekening geparkeerd. Willen we dus vermijden dat banken de rentes op spaarrekeningen verder blijven verlagen, dan moet er dringend iets veranderen in de beleggingsmentaliteit. Nieuwe veilige spaarinstrumenten zouden het overaanbod van spaargeld momenteel kunnen afremmen en op termijn voor opnieuw hogere intresten op spaarrekeningen kunnen zorgen. Een verhaal dat dus nog lang niet is uitverteld.

We sparen meer dan we produceren
4 (80%) 2 stemmen

Related Posts
Hoe rente berekenen?
Hoe rente berekenen? ( 25 apr,2017 )
Meer in Geldzaken
Financiëel plannen, heeft het zijn nut?

Sommige mensen hebben het van nature in zich, anderen hebben nood aan een zetje. Nochtans is financieel plannen voor elke...

Sluiten