Sparen voor uw oogappel. Wat zijn de mogelijkheden?

 Sparen voor uw oogappel. Wat zijn de mogelijkheden?Als grootouder heeft men doorsnee iets meer financiële reserve dan als ouder. Vandaar dat de meeste grootouders op hun oude dag met de handen in het haar zitten wat betreft de vraag ‘hoe kan ik zo financieel en fiscaal vriendelijk mogelijk sparen voor mijn kleinkind?’. En biedt sparen voordeel ten opzichte van het laten vererven van geld en het betalen van successierechten?

De spaarmogelijkheden

Grootouder worden is een unieke gebeurtenis. Niet alleen wordt er aandacht en zorg van u voor het kleinkind verwacht, het onderhouden van een (klein)kind nu en op latere leeftijd kost ook handenvol geld. Op termijn gaan kleinkinderen studeren, op eigen benen staan, een eigen woning bouwen of een eigen zaak starten. Gebeurtenissen waar u als grootouder in kan bijspringen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat u op successierechten wenst te besparen en uw kleinkinderen een zo groot mogelijk erfdeel wenst na te laten. De meeste financiële instellingen zullen u daarbij al geadviseerd hebben rond de mogelijkheid van grootouder sparen of sparen via een klassieke spaarrekening. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om te sparen via een spaarverzekering. Een derde wijze is deze van beleggingen.

Een spaarrekening

Een spaarrekening of spaarboekje vormt het spaarinstrument bij uitstek onder de Belgen. Een spaarrekening is immers een veilige en zekere manier van sparen, ondanks dat het nog weinig financieel weinig rendement biedt. Wanneer de inflatie mee in acht wordt genomen, resulteert sparen via een spaarrekening zelfs in nagenoeg geen opbrengst. Het grote voordeel van een spaarrekening is de liquiditeit. Via een spaarrekening kan u te allen tijde aan de opgebouwde spaarreserves.

Sparen kan zowel periodiek als éénmalig. Zo kan u als grootouder éénmalig een bedrag van 125.000 EUR storten op een spaarrekening op naam van het kleinkind. De 125.000 EUR zal vanaf de stortingsdatum basisrente en getrouwheidspremie opbrengen. Wanneer het geld gedurende de periode geboorte tot het bereiken van de leeftijd van 18 jaar wordt bewaard, kan het bedrag verhoogd zijn met 15.000 of 20.000 EUR zonder dat u enig risico hoefde te nemen. Periodiek sparen kan via stortingen van 25 of 50 EUR per maand.

Opmerking: voor een spaarrekening op naam van uw kleinkind heeft u steeds nood aan de handtekeningen van de ouders. Zolang het kind niet meerderjarig is, kan het immers geen daden van beschikking stellen. Hou ook rekening met de financiële consequenties van het bereiken van de leeftijd van 18 jaar. Van zodra het kleinkind 18 jaar wordt, kan het volledig autonoom beschikken over het spaarbedrag op zijn naam. Wilt u het risico lopen dat de 125.000 EUR verdwijnt aan nutteloze uitgaven, terwijl u die gepland had te besteden aan de toekomstplannen van het kind?

Sparen op uw eigen naam als grootouder biedt daarvoor een oplossing. In de eerste plaats heeft u geen nood aan een handtekening of goedkeuring van de ouders voor het openen van de spaarrekening. Ten tweede blijft het spaarbedrag een goed bewaard geheim. Zowel de ouder als het kleinkind hebben geen weet van het spaargeld tot de dag dat de grootouder besluit het bedrag kenbaar te maken. Tot slot beschikt u via een spaarrekening op eigen naam ook over meer beschikkingsvrijheid. U kan besluiten de aanvankelijke 125.000 EUR die inmiddels bijvoorbeeld vermeerderd is tot 135.000 of 140.000 EUR te storten in delen van 10.000 EUR aan het kind, of in één maal over te maken.

Opgelet

en dergelijke éénmalige grote storting komt neer op een schenking, meer nog een bankgift. Hou rekening met de gevolgen op successievlak wanneer u gedurende de eerste drie jaar na de schenking denkt te komen te overlijden. Een notaris kan u adequaat bijstaan voor het regulariseren van deze schenking.

Het rendement van een spaarrekening wordt uitgedrukt via een basisrente en getrouwheidspremie. De basisrentevoet wordt voorgesteld als een percentage op jaarbasis. Huidige basisrentevoeten schommelen rond de 0,40 à 0,50 procent. De basisrente wordt uitbetaald op jaarbasis. Wanneer men bijvoorbeeld op 1 januari het saldo van de spaarrekening op eigen naam of op naam van het kleinkind zal raadplegen, zal men merken dat de financiële instelling een bedrag aan de spaarrekening zal toegevoegd hebben. Dit bedrag vormt de beloning om het geld bij de financiële instelling in bewaring gegeven te hebben. Naast de basisrentevoet ontvangt men als spaarder ook een getrouwheidspremie.

De getrouwheidspremie is de vergoeding als spaarder voor het spaargeld dat men gedurende 12 maanden op de rekening laat staan. Sinds kort wordt deze in België uitbetaald per kwartaal. De getrouwheidspremie wordt vastgesteld per datum, waardoor deze tijdens de looptijd van de huidige periode niet kan afnemen. In tegenstelling tot de basisrente die op eender welk moment door de financiële instelling kan worden gewijzigd.

Een spaarverzekering

Een spaarverzekering biedt gelijkaardige voordelen als een spaarrekening, maar kan momenteel een hoger rendement bieden. Kenmerkend voor een Tak 21-spaarverzekering is dat een verzekeringsnemer (de grootouder) een begunstigde van het kapitaal aanstelt (het kleinkind of de persoon die het uiteindelijke bedrag zal ontvangen). Als verzekeringsnemer kan men te allen tijde de begunstigde wijzigen, bijvoorbeeld wanneer het kleinkind tijdens het leven op het slechte pad belandt en toch niet het gedroomde kleinkind is. Via een spaarverzekering kan u ook mogelijke contractuele clausules inlassen. Zo kan u stipuleren dat het geld van de spaarverzekering slechts kan vrijgegeven worden wanneer het kind de leeftijd van 20 of 25 jaar bereikt en met andere woorden meer volwassen in het leven staat.

Belandt u ooit als grootouder in financiële moeilijkheden? Als verzekeringsnemer kan u een voorschot nemen van de spaarverzekering (met andere woorden: geld terugnemen van de polis) of de volledige polis afkopen vooraleer ze uitwerking krijgt.

Een ander voordeel van werken via een spaarverzekering is dat er geen roerende voorheffing op een uitkering bij overlijden behoort te worden betaald. Ook bij een eigen afkoop is er geen roerende voorheffing verschuldigd, mits de polis minstens een looptijd van acht jaar heeft gehad of een overlijdensdekking heeft van 130 procent. Enig nadeel: u behoort voor de aanvang een instaptaks van 2 procent te betalen.

Sparen via beleggingen

Sparen voor kleinkinderen hoeft echter niet op een korte termijn. Kenmerkend voor een belegging is dat het rendement op zich mag laten wachten, bijvoorbeeld na 15 of 20 jaar. Investeren in een kasbon of periodieke beleggingsformule biedt u op termijn meer rendement. Echter moet u daarbij rekening houden met hogere risico’s. Het klassieke risicopatroon op de beleggingsmarkt is immers: hoe meer risico, hoe meer u zal beloond worden. Flexibele beleggingsformules bestaan er vanaf circa 25 EUR per maand. Neem contact op met uw beleggingsadviseur voor een overzicht van de spaarmogelijkheden via beleggingen.

Stem op deze vergelijking