Transacties per kredietkaart worden voordeliger voor handelaars

Besparingsadviseur Bridgewater heeft Belgische handelaars aangeraden om hun betalingscontracten te herbekijken. Dankzij de nieuwe regelgeving en de scherpere concurrentie zijn er koopjes te doen binnen de betaaltransactiecontracten. Handelaars die het gros van hun transacties per kredietkaart verrichten, kunnen op die manier honderden euro’s per maand besparen. En deze korting kan de klant alleen maar ten goede komen.

Daling kosten kredietkaarttransacties

In de loop van december gingen bepaalde kosten van kredietkaarttransacties omlaag. De zogenaamde afwikkelingsvergoeding mag bij kredietkaarten nog maximum 0,3% van de koopprijs bedragen. Bij klassieke betaalkaarten wordt dit percentage vastgeschroefd op 0,2%. De afwikkelingsvergoeding vormt geen winst voor de handelaar, maar een kost die de financiële instelling van de koper mag aanrekenen. Voor de banken van particulieren vormt deze wijziging een financiële aderlating. Waar ze voordien bijvoorbeeld 0,5% kosten konden aanrekenen op de betaling per kredietkaart, lopen ze nu 0,2% winst kwijt.

Enkele prominente cijfers uit het verleden

Transacties per kredietkaart worden voordeliger voor handelaarsDeze 0,2% winst was echter in geval van billijke aanrekening door de kredietkaartuitgever. Voor een Visa card kredietkaart bedroeg de afwikkelingsvergoeding tot enkele maanden geleden circa 0,55%. Voor een betaling per Mastercard hanteerde de meeste financiële instellingen zelfs een afwikkelingsvergoeding van 0,8%. Wanneer dit vergeleken wordt met de nieuwe geüniformeerde tarieven, betekent dit voor de financiële instellingen een daling van 0,35% voor de Visa card kredietkaart en 0,5% voor de Mastercard. Oftewel gemiddeld 0,425% wanneer beide kredietkaarten een gelijk marktaandeel zouden vertegenwoordigen (hetgeen in de praktijk niet het geval blijkt te zijn). Worldline, één van de verwerkers van kredietkaarten, beheerde in de loop van 2015 voor 17,6 miljard euro aan transacties. Dat betekent een gemiddelde afwikkelingsvergoeding van 66 miljoen euro. Enkele procentpunten verschil kan dus grote gevolgen hebben. Dit bedrag behoort daarenboven vermeerderd te worden met de afwikkelingsvergoeding van de gewone debetkaarten.

Impact voor particulieren

De nieuwe standaard afwikkelingsvergoedingen voor kredietkaarten en klassieke betaalkaarten ging onmiddellijk per 9 december in werking. Zowel bestaande contracten met kredietkaartverwerkers, als nieuwe contracten werden door de wijzigingen beïnvloed. “De verordening geldt voor nieuwe én voor bestaande contracten”, bevestigt woordvoerder Koen Colpaert van minister van Economie Kris Peeters.

In vergelijking met het verdere verleden zijn de verschillen nog groter. Betaaltransactiebemiddelaars zoals Wordline rekenden voor handelaren vaak een uniform tarief op basis van de transactiewaarde. Bedragen zoals 1,50 en 2,00% waren daarbij geen uitzondering. Bijvoorbeeld: een fietshandelaar die fietsen verkocht van circa 1.000 à 1.500 EUR, betaalde voor de transactie per kredietkaart minstens 15 EUR. Door de ondoorzichtige tarieven konden transactiebemiddelaars grotere bedragen op zak steken. Iets wat nu voor goed verleden tijd is.

Toekomstperspectief?

Grotere bemiddelaars voor kredietkaarten zoals Wordline krijgen de voorbije maanden ook meer concurrentie van onafhankelijke bemiddelaars. Eén van dergelijke bemiddelaars is Bridgewater, een kleine, onafhankelijke consultant in kostenoptimalisering uit Elsene. Reeds in 2014 zag de onderneming markt in de vrijmaking van de bemiddeling in transacties voor kredietkaarten en klassieke bankkaarten. Tot op heden was de markt van kleinere transactiebemiddelaars beperkt tot één mans zelfstandigen of kleine KMO’s. Grotere ondernemingen die nood hadden aan meerdere betaalterminals, hadden geen opties buiten Wordline. “Hun terminals moeten geïntegreerd zijn in de kassa, zij hebben dagelijkse rapportering nodig voor hun boekhouding en in geval van panne moeten ze betalingen offline kunnen registreren.

Dat kunnen ze met de TINA oplossing van Worldline”, aldus Florent Hainaut, zaakvoerder van Bridgewater. “Worldline hoort het woord ‘monopolie’ niet graag, maar bij de ongeveer 100 winkelketens met meer dan 50 terminals is dat wel hun positie”, zegt hij. Bridgewater werkt op een ‘no pay no cure’ basis, aldus Hainaut: “Wij krijgen een percentage van wat we voor onze klanten besparen”. Een voorbeeld: door de tussenkomst van Bridgewater kon speelgoedketen Fun vorig jaar circa 40.000 EUR besparen. De strijd om betaalterminals is dus momenteel nog niet gestreden. Een verhaal dat in de komende maanden en/of jaren nog verder zal ontwikkelen.

Transacties per kredietkaart worden voordeliger voor handelaars
4 (80%) 1 stemmen