Veel zorgen over het oplossen van geldproblemen

Veel zorgen over het oplossen van geldproblemen
Veel zorgen over het oplossen van geldproblemen
Leestijd 2 minuten

Nieuw onderzoek wijst uit dat een groot deel van de jongvolwassenen met zorgen zit als het om de financiële situatie gaat. Zij hebben allerlei vragen over geldzaken, maar krijgen daar onvoldoende antwoord op. Bijvoorbeeld waar het gaat om zaken zoals geld lenen, maar ook op andere gebieden. Het is zelfs zo dat een deel van de jongeren tussen 15 en 30 jaar wakker ligt van de problemen met geld. Mede door de ontwikkelingen in de coronacrisis is dit alleen maar verder toegenomen. Dit vraagt dus ook om meer actie.

Onderzoek onder 2.000 jongeren

Het onderzoek werd gedaan onder 2.000 jongeren. Hen werd allerlei zaken gevraagd, bijvoorbeeld over hun huidige situatie en over het lenen van geld. Eén van de uitkomsten daarvan was dat één op de vijf jongeren zich dermate zorgen maakt dat het tot slapeloze nachten leidt. Dat komt mede omdat één op de drie denkt dat er niet genoeg op de rekening zal staan. Slechts één op de zeven heeft nooit zorgen om geld. De rest van de ondervraagden maakt zich slechts lichte zorgen over de huidige situatie en de toekomst.

Meer kennis opdoen over geld

Een deel van de problemen blijkt leeftijdsgebonden, zo komt uit het onderzoek naar voren. Zo zijn jongeren in de jongste groep vooral bezig met het zoeken naar mogelijkheden om hun hobby’s en garderobe te kunnen financieren. Worden de jongeren iets ouder, dan gaan zaken als de huur, de hypotheek en spaargeld een belangrijkere rol spelen. Ook het afbetalen van leningen wordt een kwestie. Mede ook omdat er niet altijd voldoende kennis is van het lenen. Dat er veel mogelijk is, is bij de jongeren vaak niet duidelijk. Dit levert verkeerde leningen of angst om te lenen op.

Rol voor de opvoeding

Uit het onderzoek komt naar voren dat jongvolwassen onvoldoende bekend zijn met geldzaken. Dit geldt niet alleen voor geld lenen, maar ook voor andere zaken die hiermee te maken hebben. Zo is de helft van de jongeren naar eigen zeggen onvoldoende onderlegd om het eigen budget te kunnen beheren. Dit leidt dus door te hoge uitgaven of tot verkeerde leningen omdat onvoldoende gezocht wordt naar goede alternatieven. In een reactie laten brancheorganisaties weten dat relatie tussen kennis van geldzaken en het voorkomen van geldproblemen voorop moet staan. Dit zou een grotere rol in de opvoeding moeten gaan spelen.

De verschillende mogelijkheden verkennen

at er op het gebied van het aangaan van leningen veel mogelijk is, maakt het wel wat gemakkelijker. De kennis die tegenwoordig vrij beschikbaar is, speelt daar een grote rol in. Zo is bijvoorbeeld het gebruik van een tool om vergelijkingen te maken een stuk meer in trek dan voorheen. Juist ook omdat dit de ideale manier is om snel te zien hoeveel er geleend kan worden, waar dit kan en tegen welke kosten dit moet gebeuren. Op die manier is er dus ook veel beter met de geldzaken om te gaan. Dit is ook belangrijk voor de jongvolwassen met geldzorgen.

Related Posts