Waar geld lenen als je op de zwarte lijst staat?

Wanneer je als kredietnemer op de ‘zwarte lijst’ vermeld staat, zal je merken dat het moeilijker wordt om een krediet af te sluiten. De zwarte lijst is immers een beschermingsmechanisme voor zowel de kredietgever als de kredietnemer. Nochtans zijn er wel een aantal mogelijkheden om geld te lenen ondanks de vermelding op de zwarte lijst.

Wat is de zwarte lijst?

Waar geld lenen als je op de zwarte lijst staat?De Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP) of zwarte lijst is een lijst die beheerd wordt door de Nationale Bank van België. De lijst registreert in de eerste plaats alle kredieten die in België door natuurlijke personen voor privédoeleinden werden afgesloten. Daarnaast registreert ze alle eventuele wanbetalingen m.b.t. deze privé kredieten. In België geldt er een wettelijke verplichting voor kredietgevers om de zwarte lijst te raadplegen alvorens een krediet toe te staan. Bijgevolg zijn kredietgevers automatisch op de hoogte wanneer je in het verleden schulden bij een andere kredietgever hebt opgebouwd.

Geld lenen ondanks zwarte lijst

Ondanks de vermelding op de zwarte lijst is het niet noodzakelijk onmogelijk om geld te lenen. Een vermelding op de zwarte lijst betekent ook niet noodzakelijk dat men nu een wanbetaler is. Zo kan het perfect zijn dat je in het verleden een wanbetaler was, maar inmiddels alle openstaande schulden hebt afgelost. Toch zal je nog gedurende één jaar op de zwarte lijst vermeld worden.

Als kredietnemer heb je in dat geval volgende mogelijkheden:

  • Een persoonlijke lening bij een (andere) kredietgever. Naar letter van de wet is het niet verboden voor een kredietgever om een nieuwe kredietovereenkomst af te sluiten. De kredietgever is enkel verplicht om de zwarte lijst te raadplegen. Door eerlijk bij een andere kredietgever de reden van de vroegere wanbetaling op te biechten, vergroot je de kans daar toch een nieuwe kredietovereenkomst te bekomen.
  • Hypothecaire lening. Sommige kredietgevers zijn soepeler in het toestaan van een hypothecaire lening indien de kandidaat-kredietnemer over een eigen woning beschikt én deze woning als onderpand voor zijn lening wil geven. Dit betekent dat de kredietgever de mogelijkheid heeft om het onderpand (het huis) te verkopen indien de kredietnemer gedurende zekere tijd zijn maandelijkse aflossingen niet betaalt. Een aantal kredietgevers bieden eveneens de mogelijkheid van leningen samenvoegen of schuldcentralisatie aan. Hierdoor worden alle lopende leningen samengevoegd waardoor men maar één maandelijkse afbetaling moet doen.   
  • Een minilening of flitskrediet. Bij een minilening wordt slechts een klein geldbedrag ontleend, bv. voor een nieuwe vaatwasmachine of wasmachine. Door het klein bedrag moet de minilening ook binnen een korte tijdspanne terugbetaald worden (gemiddeld tussen de 14 dagen en 1 maand). Door het beperkt risico van een flitskrediet zijn kredietgevers sneller bereid een minilening toe te staan dan een persoonlijke lening.
  • Onderhans geld lenen of een particuliere lening. Bij een onderhandse lening of een particuliere lening komt er geen professionele kredietgever tussen. De lening wordt afgesloten bij vrienden, familie of collega’s. Aangezien de wettelijke verplichting tot het raadplegen van de zwarte lijst enkel geldt voor professionele kredietgevers, is een particuliere kredietgever niet gebonden door de zwarte lijst. Een ander voordeel van onderhands geld lenen is dat deze lening goedkoper (of zelfs gratis) kan bekomen worden.
Waar geld lenen als je op de zwarte lijst staat?
4 (80%) 2 stemmen