Waarom kiezen voor beleggingsfondsen?

Waarom kiezen voor beleggingsfondsen?
Leestijd 3 minuten

Hoewel klassieke spaarrekeningen het spaarinstrument bij uitstek blijven voor de Belg, blijken fondsen aan een felle opmars bezig. Eind 2014 stond er immers 260 miljard euro op spaarboekjes geparkeerd, terwijl fondsen al goed waren voor 140 miljard euro. In vergelijking met 2011: toen waren beleggingsfondsen goed voor een totaalvermogen van 104 miljard euro. Fondsen blijken vooral voor trouwe spaarders en beleggers met minder ervaring interessant.

Switch door lage rente

Meer Belgen blijken de weg te vinden naar fondsen door de aanhoudende lage rentevoeten op spaarrekeningen. Waar doorsnee spaarrekeningen momenteel amper 0,30 à 0,50% jaarlijks rendement beloven, doen fondsen het tot drie of vier maal zo goed. De lage rentevoeten zorgen er dus bijgevolg voor dat meer spaarders besluiten hun spaarreserve naar de beurs te verplaatsen.

Voordelen van fondsen

De voordelen van beleggingsfondsen zijn:
1. Meer risicospreiding. Een fonds zorgt in de eerste plaats voor een verdeling van het risico. Fondsen laten het toe om te beleggen in meerdere bedrijven, sectoren, landen en activaklassen. Het risico op plotse dieptepunten in één sector wordt dus perfect opgevangen. Bijvoorbeeld: u hebt een spaaroverschot van 5.000 EUR. U kan opteren om voor de 5.000 EUR tien aandelen van 500 EUR te kopen van twee technologiebedrijven. Wanneer de twee technologiebedrijven het slecht doen, riskeert u alles of een groot deel van de 5.000 EUR te verliezen. Een andere piste bestaat er in de 5.000 EUR te beleggen in een fonds dat onrechtstreeks in de technologiebedrijven investeert. Het fonds zal zich niet beperken tot de twee technologiebedrijven, maar uitstrekken tot bijvoorbeeld 20 technologiebedrijven over de hele wereld.

2. Beperkte kosten. Wanneer u zou opteren om individueel te beleggen, dan betaalt u aankoopkosten op elk aandeel of elke obligatie. Bij beleggen in fondsen, koopt u één beleggingsproduct waardoor u ook maar één maal kosten betaalt (los van de beheerkosten waarvan hierna sprake).

3. Vanaf een beperkt budget. Via een beleggingsfonds kan u beleggen vanaf 1.000 EUR aan spaaroverschotten. Met deze 1.000 EUR kan u bijvoorbeeld tegelijk beleggen in de twintig technologiebedrijven, of fondsen die het bedrag tot over 100 verschillende ondernemingen
beleggen. Een fonds staat daarenboven toe om te beleggen in producten die voor de klassieke spaarder ontoegankelijk zijn. Sommige obligatie-uitgiften zijn uitsluitend beschikbaar voor beleggers die 50.000 EUR of meer veil hebben voor het product. Een bedrag dat veel doorsnee spaarders niet meteen beschikbaar hebben. Via een beleggingsfonds kan u samen met andere geïnteresseerde beleggers samenleggen voor de vereiste 50.000 EUR.

4. Beleggingsvrijheid. Via een fonds bent u niet gebonden aan welbepaalde producten, maar kan u wel nuances leggen met een beperkte kennis. Een beleggingsfonds zal zich steeds richten op een bepaalde onderneming, sector of geografische spreiding. Bepaalde fondsen richten zich bijvoorbeeld specifiek op recyclage of technologie, waardoor u met sterke interesse in deze domeinen toch zonder al te veel kennis kan investeren. Interesse in regio’s die momenteel sterk aan het ontplooien zijn, zoals Afrika? Met een beleggingsfonds kiest u de diepgang van uw eigen beleggingen. Idem stemmen fondsen zich af op het profiel van de belegger. Beleggers hebben de keuze uit voorzichtige, neutrale en agressieve fondsen.

5. Professionele begeleiding. Fondsen wordt op een professionele manier georganiseerd en beheert. Ookal zou u een expert zijn in bepaalde ondernemingen of beleggingsproducten, de informatie via een beleggingsfonds is toch net dat tikkeltje gedetailleerder.

En nu?

Vergeet als modale belegger geen oog te hebben voor de kosten van een fonds. Hoewel beleggen in fondsen een heleboel voordelen heeft, zijn er aan fondsen ook enkele kosten verbonden.

1. Instapkosten. Deze kosten betaalt u éénmalig wanneer u besluit in zee te gaan met het fonds. De meeste fondsbeheerders drukken deze kost uit als een percentage tegenover het ingebrachte kapitaal. Bijvoorbeeld: Jef wenst 15.000 EUR te investeren in een technologiefonds. De fondsbeheerder vraagt 3% instapkosten. Op het bedrag van 15.000 EUR zal 450 EUR afgehouden worden. Deze instapkosten bent u hoe dan ook verschuldigd, ookal zou u verlies maken met het fonds.

2. Beheerkosten. Dit is de kost die de fondsbeheerder vraagt voor het jaarlijks beheer. Fondsen waar er meer investeringen gebeuren of een actievere tussenkomst van de fondsbeheerder vragen, zullen gekenmerkt worden door een hogere beheerkost dan een fonds met een lagere activiteit. De meeste beheerskosten schommelen tussen de 1 en 2%. Beheerskosten hoeft u niet rechtstreeks te betalen. De kost zal afgehouden worden van het jaarlijks rendement van het fonds.

3. Vervroegde uitstapkosten. Wanneer u beschikt over een fonds met aandelen met een eindvervaldag en besluit de aandelen te verkopen voor de vervaldag, dan zal u een uitstapkost moeten betalen. De uitstapkosten worden berekend als een percentage op het bedrag dat u vervroegd terugvraagt.

4. Beurstaks. Bepaalde lidstaten hanteren een beurstaks op transacties met aandelen. Er valt onmogelijk één bepaalde beurstaks te bepalen. Alles is afhankelijk van de landen en sectoren waarin uw fonds investeert. Raadpleeg uw financiële tussenpersoon of u een beurstaks verschuldigd bent.

Informeer vooraf naar de kosten die aan het fonds gekoppeld zijn. Het totaalpakket van alle kosten haalt immers het nettorendement van uw fonds gevoelig naar beneden. Sowieso zullen de kosten van een beleggingsfonds lager liggen dan wanneer u de investeringen allemaal afzonderlijk zou verrichten. U betaalt bij een beleggingsfonds immers geen instapkost of beheerkost voor elk afzonderlijk beleggingsproduct, maar slechts één globale kost.

Related Posts