Wanneer lening herzien?

Wanneer lening herzien?
Wanneer lening herzien?
Leestijd 3 minuten

Door de aanhoudende lage rentevoet stellen vele gezinnen zich de vraag wanneer het het goede moment is om hun hypothecaire lening te herzien. Adviseurs raden aan om minstens één keer per jaar een simulatie te maken tussen de lopende rentevoet van het woningkrediet en de tarieven die men elders ontvangt. Hier ontdek je of het herzien van de lening interessant is in jouw situatie.

Wat is een lening herzien?


Kredietnemers die een hypothecaire lening of woningkrediet
 afsluiten, komen daarvoor met de kredietgever een rente overeen. In veel gevallen wordt geopteerd voor een vaste rentevoet. M.a.w., de rente zal tijdens de hele duur van de kredietovereenkomst ongewijzigd blijven. De langetermijnrente staan echter niet stil. Zo kan de rente die een bank momenteel voorstelt, een stuk lager liggen dan deze van 10 jaar geleden. Niet getreurd. Je hoeft de lopende kredietovereenkomst niet aan te houden. Via een herfinanciering of herzien van een lening wordt de lopende kredietovereenkomst omgezet in een nieuwe overeenkomst. Dit tegen de nieuwe, huidige rentetarieven. In de praktijk hebben kredietnemers de mogelijkheid om de lening te herzien bij de huidige kredietgever enerzijds, dan wel bij een nieuwe, andere kredietgever anderzijds.

Tip: bij een lening met een variabele rentevoet wordt de rentevoet automatisch herrekend. Het tijdstip van herberekening is afhankelijk van de periode die de kredietgever en kredietnemer vooraf overeenkwamen (bv. jaarlijks, om de 5 jaar). Ook het percentage dat de rentevoet kan stijgen of dalen wordt vooraf vastgelegd (bv. 5%).

Kosten lening herzien

Een lening herzien loont alleen wanneer de kosten van het herzien van de lening kleiner zijn dan het rendement dat men uit de herfinanciering haalt. Bij een herfinanciering komen er immers een aantal kosten kijken:

  • Wederbeleggingsvergoeding. De wederbeleggingsvergoeding is wettelijk begrensd op 3 maanden intrest op het reeds terugbetaalde gedeelte. Doorgaans bedraagt de wederbeleggingsvergoeding enkele honderden euro’s.
  • Kosten van opheffing bestaande hypotheek. Indien men de lening herfinanciert bij een andere kredietgever, zal men de huidige hypothecaire inschrijving moeten laten opheffen. Dit wordt ook wel het ‘schrappen’ van de lopende hypotheek genoemd.
  • Kosten van vestigen nieuwe hypotheek. Zoals hierboven verduidelijkt, zal het opheffen en vestigen van een nieuwe hypothecaire inschrijving enkel relevant zijn indien men de lening extern herziet. Indien de lening bij de eigen kredietgever wordt herzien, blijft de hypothecaire inschrijving immers ongewijzigd. Enkel het rentetarief zal in dat geval aangepast worden.
  • Dossier- en administratiekosten.
  • Herzien van aanverwante producten. De meeste kredietgevers zijn bereid een extra korting op de rentevoet aan te bieden indien de kredietnemers tegelijk een schuldsaldoverzekering of woningverzekering afsluiten. In het geval dat men de lening wenst te herzien bij een andere kredietgever, dient men er rekening mee te houden dat men deze producten eveneens kan moeten laten herzien.

Wanneer is een lening herzien interessant?

Of een lening herzien aanbevolen is, is afhankelijk van twee factoren: (i) het bedrag en de rentevoet die men momenteel betaalt en (ii) de resterende looptijd van de lening. Vroeger werd als gouden regel vooropgesteld dat de nieuwe rentevoet minstens 1% lager diende te liggen dan de huidige rentevoet. Door de sterke daling van de rentevoeten op de markt, loont het echter al sneller om de lening te herzien. Hoe langer de looptijd van de lening, des te langer men heeft om het verschil in rentevoet terug te verdienen. Wie bv. nog 20 jaar zijn hypothecaire lening dient af te lossen, kan al voordeel halen uit een rentevoet die 0,30% lager dan de huidige rentevoet ligt.

Vooral de gezinnen die momenteel nog een lening hebben lopen tegen een vaste rentevoet van circa 3 à 5% wordt het aanbevolen contact op te nemen met hun kredietgever. Indien gewenst kan ook steeds een simulatie hypothecaire lening bij een andere kredietgever uitgevoerd worden om te kijken of het herzien van de lening voordeel kan opleveren.

Related Posts